भारतीय सीमा सुरक्षा  दलात निघाली भरती खाली पहा

10 वी व 12 वी पास तरुणांसाठीसाठी मोठी भरती 

पोस्टात 38,926  जगासाठी मेगा भरती खाली पहा 

भारतीय पोस्ट ऑफिस खात्यात नावक्रीची संधी

राज्यात लवकरच होणार तलाठी भरती खाली पहा

राज्यात लवकरच 3165 जागेवर तलाठी भरती