सोलर पंप योजना 95 % अनुदानावर सुरु अधिक माहिती साठी खाली पहा 

3HP,5HP,7HP सोलर पंप साठी ऑनलाईन अर्ज सुरु आणखी माहिती साठी खाली पहा 

कुसुम सोलर पंप 100% अनुदानावर सुरु आणखी माहिती साठी खाली पहा 

नवीन विहीर व 5HP च्या पंप साठी मिळतंय अनुदान खाली पहा

सोलर लाईट साठी मिळतंय अनुदान आणि ते कोणाला मिळतंय पाहण्यासठी खाली पहा 

डीझेल पंप अनुदान योजना 202 2  सुरु येथे पहा