शेततळे बाधण्या साठी शासन देते आहे अनुदान आजचा घ्या लाभ

आता शेतकर्यांना मिळणे वैयक्तिक शेततळे पहा तुम्हाला मिळणार 

पहा त्यसाठी पात्रता व कागदपत्रे काय लागणार आहे

पहा किती शेततळ्यासाठी शासन किती देते अनुदान ते पहा

शेतातळे अनुदानात शासनाने केली 50% वाढ आजच घ्या लाभ

मागेल त्याला शेततळे योजनेत केला मोठा बदल अनुदानातही मोठी वाढ