आता जमीन मोजणी करण्यासठी अर्ज करायची गरज नाही अशी करा जमीन ची मोजणी 

जमिनीची मोजणी करण्यासाठी हे मोबाईल app करा डाउनलोड

आपल्या शेताच्या बानादावर उभे राहून मोजा आपले शेत पहा ते कसे 

तुकडे बधी तुकडे  जोड कायद्यातील कडक निकष हटवले 

शासनाची जमीन खरेदी विक्री साठी साठी दिली परवानगी

10 गुंठे बागायती व 1 एकर जिरायती जमीन खरेदी विक्री साठी परवानगी