रासायनिक खतावर मिळणार सबसिडी पहा ते किती

रासायनिक खताच्या नवीन किमती जाहीर

DAP खताच्या गोनीचे नवीन दर जाहीर

येथे पहा किती आहे या वर्ष्याचे खताचे नवीन दर 

शेतकर्यांना मिळणार या वर्षी या किमतीला रासायनिक खाते

घ्या रासायनिक खत अनुदान योजनेचा लाभ अधिक माहिती साठी खाली पहा

घ्या रासायनिक खत अनुदान योजनेचा लाभ अधिक माहिती साठी खाली पहा