पीएम किसान सम्मान निधी योजनेचा ११ व हफ्ता या तारखेला येणार 

पीएम किसान सम्मान निधीच्या ११ व्या हफ्त्याची तारिक आली

पीएम किसान सम्मान निधी योजना

३१ मे ला येणार सम्मान निधीचा ११ वा हफ्ता

या शेतकर्यांना मिळणा 50 हजार प्रोत्साहन अनुदान योजना

या जिल्ह्यातील 77 हजार शेतकर्यांना मिळणार 50 हजार प्रोत्साहन अनुदान