पुढे संपूर्ण माहिती दिली

 Pm किसान  ११ वा हफ्ता

राज्य सरकारने केली RFT साईन या दिवशी जमा होणार हफ्ता

हफ्ता जमा होण्या अगोदर हे काम कराव लागेल ते कोणते खाली पहा

शेतकऱ्यांना केवायसी बंधनकारक आहे का तरच मिळतील का ११ हफ्ता खालील माहिती पहा

शेतकऱ्यांना केवायसी बंधनकारक आहे का तरच मिळतील का ११ हफ्ता खालील माहिती पहा

पीएम किसान KYC केली नाहीतर मिळतील का पैसे

पीएम किसान KYC केली नाहीतर मिळतील का पैसे

फक्त या शेतकऱ्यांना मिळेल ११ वा हफ्ता आणि येथून पुढे योजनेचा लाभ अपात्र यादी जाहीर