पीएम किसान 50 प्रोत्साहन अनुदान खाली पहा 

या शेतकर्यांना मिळणार 50 हजार प्रोत्साहनपर अनुदान 

तुम्ही आहे का निमित कर्ज परतफेड करणारे शेतकरी 

महात्मा जोतीराव फुले कर्ज माफी योजना 2022

या शेतकर्यांना नाही मिळणार 50 हजार प्रोत्साहन पर अनुदान

या शेतकर्यांना 30 जूनला मिळणार 50 हजार प्रोत्साहनपर अनुदान