कसे असेल या वर्ष्याचे खरीप हंगामाचे हवामान

राज्यात असे असणार आहे पावसाचे हवमान येथे पहा

या वर्षी मराठवाड्यया तवढा असणार आहे पाऊस येथे पहा 

राज्यातील पावसाचे हवामान कसे असणार आहे येथे पहा