कुसुम सोलर पंप अनुदान योजना 2022 सुरु खाली पहा

सोलर पंप साठी मिळणार 95% अनुदान

सोलर पंप चा थोडाच कोटा उपलब्ध आताच करा अर्ज

पहा कोणत्या शेतकर्यांना मिळणार सोलर पंप योजनेचा लाभ

फक्त या 16 जिल्ह्यांना सोलर पंप चा कोटा उपलब्ध

असा करा सोलर पंप योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज खाली पहा