कुकुट पालन साठी मिळणार अनुदान पहा ते किती 

मांसल कुकुट पक्षी पालन साठी मिळणार 75% अनुदान

कुकुट पालन व शेड साठी मिळणार 100% अनुदान 

500 शेळ्या 25 बोकड साठी मिळणार 50% अनुदान

शेळी पालन व शेड साठी मिळणार 100% अनुदान 

असा करा शेळी पालन योजनेचा अर्ज आणि घ्या लाभ