गाई पालन साठी मिळणार 50% अनुदान आजच घ्या लाभ 

200 गाई व गोठा साठी मिळणार 100% अनुदान असा करा ऑनलाईन अर्ज

कुकुट पालन साठी मिळणार अनुदान पहा ते किती मिळणार 

1000 मांसल कुकुट पालन करण्यासठी मिळणार 75% अनुदान खाली पहा

500 शेळ्या 25 बिकडा सठी मिळणार अनुदान आजच करा अर्ज

असा करा शेळी पालन योजनेचा ऑनलाईन फॉर्म माहिती खाली पहा