Today Soyabean Market Rate | आजचा कांदा बाजार भाव | हरभरा बाजार भाव

Today Soyabean Market Rate | आजचा कांदा बाजार भाव | हरभरा बाजार भाव

Aajcha Harbhara Market Rate

Today Soyabean Market Rate: नमस्कार सर्वांना राज्यातील सोयाबीन, कांदा, हरभरा, उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अतिशय मोठी आनंदाची बातमी आहे. खासकरून सोयाबीन, कांदा, हरभरा,  उत्पादक शेतकऱ्या सोयाबीन, कांदा, हरभरा, दररोज दरामध्ये फरक किंवा दर पोहोचली आहे. तर अशाच सोयाबीन  बाजारभाव बद्दल आजच्या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत.

Today Soyabean Market Rate

की राज्यातील सर्व बाजार समितीतील कोणत्या. बाजार समितीत सर्वधिक सोयाबीन बाजार भाव मिळाला आहे. आणि सर्वात कमी हा सोयाबीन, कांदा, हरभरा, बाजारभाव कुठे मिळाला आहे. ही संपूर्ण माहिती आजच्या लेखात जाणून घेणार आहोत. तर हा लेख संपूर्ण वाचा आणि इतर शेतकरी मित्रांना देखील शेअर करायला (Today Soyabean Market Rate) विसरू नका.

आजचा कांदा बाजार भाव 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/06/2022
पुणे क्विंटल 31 5400 5700 5550
दोंडाईचा क्विंटल 56 3500 6600 4000
पैठण क्विंटल 11 4091 4336 4191
चाळीसगाव क्विंटल 40 3650 4191 4000
उदगीर क्विंटल 205 4750 5000 4875
हिंगोली क्विंटल 135 4105 4540 4322
कारंजा क्विंटल 850 4110 4470 4320
मंगळवेढा क्विंटल 4 3920 4200 4100
नांदूरा क्विंटल 90 3700 4400 4400
वाशीम – अनसींग चाफा क्विंटल 15 3950 4350 4150
दिग्रस चाफा क्विंटल 77 4400 4420 4400
उमरगा गरडा क्विंटल 2 4211 4251 4225
धुळे हायब्रीड क्विंटल 32 3005 4195 3830
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
मालेगाव काट्या क्विंटल 17 3031 4700 4200
तुळजापूर काट्या क्विंटल 25 4400 4400 4400
लातूर लाल क्विंटल 2059 4055 4950 4766
बीड लाल क्विंटल 54 3600 4301 4206
दौंड लाल क्विंटल 2 4251 4251 4251
औसा लाल क्विंटल 57 4101 4511 4403
चाकूर लाल क्विंटल 10 3700 4545 4480
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 108 4000 4325 4150
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4200 4381 4290
यवतमाळ लोकल क्विंटल 221 4000 4530 4265
नागपूर लोकल क्विंटल 1278 4200 4528 4263
मुंबई लोकल क्विंटल 1064 5000 5400 5200
वर्धा लोकल क्विंटल 28 4050 4370 4150
सावनेर लोकल क्विंटल 80 4000 4401 4300
गेवराई लोकल क्विंटल 26 3800 4293 4175
परतूर लोकल क्विंटल 4 4000 4400 4051
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 2 4000 4200 4200
मेहकर लोकल क्विंटल 240 3900 4470 4300
देवळा लोकल क्विंटल 2 3700 4700 4000
दुधणी लोकल क्विंटल 71 4500 4950 4850
ताडकळस नं. १ क्विंटल 43 4311 4391 4351

सोयाबीन बजार भाव आजचा 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/06/2022
उदगीर क्विंटल 765 6500 6610 6555
कारंजा क्विंटल 2000 6090 6460 6275
तुळजापूर क्विंटल 185 6150 6400 6300
धुळे हायब्रीड क्विंटल 24 5825 6055 5860
यवतमाळ काळा क्विंटल 215 5800 6495 6147
अमरावती लोकल क्विंटल 1506 6000 6350 6175
नागपूर लोकल क्विंटल 264 5400 6556 5978
हिंगोली लोकल क्विंटल 325 6155 6599 6377
मेहकर लोकल क्विंटल 640 5800 6600 6400
ताडकळस नं. १ क्विंटल 90 6100 6411 6300
लातूर पिवळा क्विंटल 4125 6100 6620 6550
मालेगाव पिवळा क्विंटल 13 5399 6501 5700
चिखली पिवळा क्विंटल 667 5850 6451 6150
बीड पिवळा क्विंटल 10 6100 6250 6166
वाशीम पिवळा क्विंटल 2100 5800 6480 6000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 200 5650 6350 6000
वर्धा पिवळा क्विंटल 26 5975 6150 6005
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 550 6150 6425 6315
दिग्रस पिवळा क्विंटल 71 6400 6550 6495
सावनेर पिवळा क्विंटल 6 4501 6001 6001
गेवराई पिवळा क्विंटल 38 5700 6300 6100
परतूर पिवळा क्विंटल 8 6075 6321 6275
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 15 6300 6500 6400
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 15 4100 6300 6000
औसा पिवळा क्विंटल 244 6201 6688 6584
चाकूर पिवळा क्विंटल 15 6200 6381 6321
उमरगा पिवळा क्विंटल 5 6051 6351 6300
नांदूरा पिवळा क्विंटल 125 5675 6331 6331
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 138 5500 6300 6000
बोरी पिवळा क्विंटल 75 6250 6250 6250
आजचा हरभरा बाजार भाव
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/06/2022
पुणे क्विंटल 31 5400 5700 5550
दोंडाईचा क्विंटल 56 3500 6600 4000
पैठण क्विंटल 11 4091 4336 4191
चाळीसगाव क्विंटल 40 3650 4191 4000
उदगीर क्विंटल 205 4750 5000 4875
हिंगोली क्विंटल 135 4105 4540 4322
कारंजा क्विंटल 850 4110 4470 4320
मंगळवेढा क्विंटल 4 3920 4200 4100
नांदूरा क्विंटल 90 3700 4400 4400
वाशीम – अनसींग चाफा क्विंटल 15 3950 4350 4150
दिग्रस चाफा क्विंटल 77 4400 4420 4400
उमरगा गरडा क्विंटल 2 4211 4251 4225
धुळे हायब्रीड क्विंटल 32 3005 4195 3830
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
मालेगाव काट्या क्विंटल 17 3031 4700 4200
तुळजापूर काट्या क्विंटल 25 4400 4400 4400
लातूर लाल क्विंटल 2059 4055 4950 4766
बीड लाल क्विंटल 54 3600 4301 4206
दौंड लाल क्विंटल 2 4251 4251 4251
औसा लाल क्विंटल 57 4101 4511 4403
चाकूर लाल क्विंटल 10 3700 4545 4480
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 108 4000 4325 4150
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4200 4381 4290
यवतमाळ लोकल क्विंटल 221 4000 4530 4265
नागपूर लोकल क्विंटल 1278 4200 4528 4263
मुंबई लोकल क्विंटल 1064 5000 5400 5200
वर्धा लोकल क्विंटल 28 4050 4370 4150
सावनेर लोकल क्विंटल 80 4000 4401 4300
गेवराई लोकल क्विंटल 26 3800 4293 4175
परतूर लोकल क्विंटल 4 4000 4400 4051
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 2 4000 4200 4200
मेहकर लोकल क्विंटल 240 3900 4470 4300
देवळा लोकल क्विंटल 2 3700 4700 4000
दुधणी लोकल क्विंटल 71 4500 4950 4850
ताडकळस नं. १ क्विंटल 43 4311 4391 4351

📢 कुसुम सोलर पंप अनुदान योजना 2022 सुरु :- येथे पहा 

📢 कांदा चाळ अनुदान योजना 2022 सुरु :- येथे पहा 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!