Today Harbhara Market Rate | आजचा कांदा बाजार भाव | सोयाबीन बाजार भाव

Today Harbhara Market Rate | आजचा कांदा बाजार भाव | सोयाबीन बाजार भाव

Aajcha Harbhara Market Rate

Today Harbhara Market Rate: नमस्कार सर्वांना राज्यातील सोयाबीन, कांदा, हरभरा, उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अतिशय मोठी आनंदाची बातमी आहे. खासकरून सोयाबीन, कांदा, हरभरा,  उत्पादक शेतकऱ्या सोयाबीन, कांदा, हरभरा, दररोज दरामध्ये फरक किंवा दर पोहोचली आहे. तर अशाच सोयाबीन  बाजारभाव बद्दल आजच्या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत.

Today Harbhara Market Rate

की राज्यातील सर्व बाजार समितीतील कोणत्या. बाजार समितीत सर्वधिक सोयाबीन बाजार भाव मिळाला आहे. आणि सर्वात कमी हा सोयाबीन, कांदा, हरभरा, बाजारभाव कुठे मिळाला आहे. ही संपूर्ण माहिती आजच्या लेखात जाणून घेणार आहोत. तर हा लेख संपूर्ण वाचा आणि इतर शेतकरी मित्रांना देखील शेअर करायला विसरू नका.

today हरभरा बाजार भाव  

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/06/2022
पुणे क्विंटल 3 5300 5500 5400
दोंडाईचा क्विंटल 66 3800 6158 5700
चाळीसगाव क्विंटल 40 3400 4101 3831
कारंजा क्विंटल 1020 4070 4430 4275
चिखली चाफा क्विंटल 320 4110 4455 4282
वाशीम चाफा क्विंटल 1500 3900 4750 4200
धामणगाव -रेल्वे चाफा क्विंटल 633 4105 4500 4360
उमरगा गरडा क्विंटल 2 4100 4300 4250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
अकोला काबुली क्विंटल 13 5200 5200 5200
तुळजापूर काट्या क्विंटल 25 4350 4350 4350
लातूर लाल क्विंटल 2088 4201 4919 4700
जिंतूर लाल क्विंटल 44 4000 4250 4200
शेवगाव लाल क्विंटल 25 4350 4350 4350
निलंगा लाल क्विंटल 29 4100 4500 4251
अकोला लोकल क्विंटल 962 4100 4540 4350
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4200 4350 4275
यवतमाळ लोकल क्विंटल 192 4000 4580 4290
नागपूर लोकल क्विंटल 1243 4231 4521 4376
मेहकर लोकल क्विंटल 240 3900 4535 4300
सेनगाव लोकल क्विंटल 40 4000 4250 4200
काटोल लोकल क्विंटल 425 3910 4441 4250
दुधणी लोकल क्विंटल 18 4600 4930 4930

Soyabean Market Rate Today

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/06/2022
कारंजा क्विंटल 1500 6000 6425 6175
तुळजापूर क्विंटल 150 6000 6350 6200
सोलापूर लोकल क्विंटल 13 6290 6290 6290
अमरावती लोकल क्विंटल 1530 5800 6276 6038
नागपूर लोकल क्विंटल 289 5400 6525 5962
मेहकर लोकल क्विंटल 570 5800 6625 6400
लातूर पिवळा क्विंटल 3619 5500 6515 6470
अकोला पिवळा क्विंटल 685 5600 6410 6050
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 251 6000 6435 6217
चिखली पिवळा क्विंटल 462 5812 6500 6156
वाशीम पिवळा क्विंटल 2100 5700 6350 6000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 150 5800 6200 6000
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 15 5000 5000 5000
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 166 6225 6390 6350
जिंतूर पिवळा क्विंटल 78 5900 6331 6200
शेवगाव पिवळा क्विंटल 4 5500 5500 5500
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 15 6450 6650 6500
निलंगा पिवळा क्विंटल 59 5701 6275 6100
उमरगा पिवळा क्विंटल 15 5000 6325 6200
सेनगाव पिवळा क्विंटल 55 5500 6200 6000
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 393 5300 6407 6300
काटोल पिवळा क्विंटल 96 3800 6371 5500

Aajcha kanda Bajar Bhav

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 3040 700 1900 1200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11252 1000 1700 1350
खेड-चाकण क्विंटल 1600 1000 1500 1300
सातारा क्विंटल 155 1200 1600 1400
मंगळवेढा क्विंटल 89 100 1630 1100
कराड हालवा क्विंटल 150 1000 1800 1800
सोलापूर लाल क्विंटल 7706 100 2200 1000
नागपूर लाल क्विंटल 1580 1000 1400 1200
भुसावळ लाल क्विंटल 49 1000 1000 1000
पुणे लोकल क्विंटल 7539 700 1700 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 19 1000 1400 1200
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1600 1700 1650
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1100 1200 1150
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 800 900 850
नागपूर पांढरा क्विंटल 1500 1000 1300 1150
येवला उन्हाळी क्विंटल 15000 300 1500 1100
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 7000 150 1264 1075
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 17100 500 1800 1300
कळवण उन्हाळी क्विंटल 5850 300 1670 1300
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 4200 200 1151 980
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5200 700 1535 1100
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4200 400 1401 1150
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4500 100 1505 1100

📢 500 शेळ्या 25 बोकड अनुदान योजना 2022 सुरु :- येथे पहा 

📢 200 गाई पालन साठी मिळणार 50% अनुदान :- येथे पहा 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!