Soyabeen Market Rate Today | आजचा कांदा बजार भाव | हरभर बाजार भाव

Soyabeen Market Rate Today | आजचा कांदा बजार भाव | हरभर बाजार भाव

Aajcha Harbhara Market Rate

Soyabeen Market Rate Today : नमस्कार सर्वांना राज्यातील सोयाबीन, कांदा, हरभरा, उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अतिशय मोठी आनंदाची बातमी आहे. खासकरून सोयाबीन, कांदा, हरभरा,  उत्पादक शेतकऱ्या सोयाबीन, कांदा, हरभरा, दररोज दरामध्ये फरक किंवा दर पोहोचली आहे. तर अशाच सोयाबीन  बाजारभाव बद्दल आजच्या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत.

Soyabeen Market Rate Today

की राज्यातील सर्व बाजार समितीतील कोणत्या. बाजार समितीत सर्वधिक सोयाबीन बाजार भाव मिळाला आहे. आणि सर्वात कमी हा सोयाबीन, कांदा, हरभरा, बाजारभाव कुठे मिळाला आहे. ही संपूर्ण माहिती आजच्या लेखात जाणून घेणार आहोत. तर हा लेख संपूर्ण वाचा आणि इतर शेतकरी मित्रांना देखील शेअर करायला (Soyabeen Market Rate Today) विसरू नका.

आजचा कांदा बाजार भाव 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 4362 700 1700 1000
कराड हालवा क्विंटल 225 200 1500 1500
सोलापूर लाल क्विंटल 10061 100 2100 1100
धुळे लाल क्विंटल 841 100 1200 800
जळगाव लाल क्विंटल 840 375 1125 850
नागपूर लाल क्विंटल 260 900 1400 1150
भुसावळ लाल क्विंटल 16 1000 1000 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 15 800 1200 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 1000 1500 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 258 400 1000 700
शेवगाव नं. १ नग 1716 1200 1500 1200
शेवगाव नं. २ नग 1530 700 1100 1100
शेवगाव नं. ३ नग 994 200 600 600
नागपूर पांढरा क्विंटल 400 900 1400 1150
येवला उन्हाळी क्विंटल 12000 300 1444 1000
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 6000 300 1259 1100
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 8000 700 1800 1350
कळवण उन्हाळी क्विंटल 6700 300 1621 1300
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 4200 600 1481 1050
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2000 300 1400 1100
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 11140 350 1905 1350

सोयाबीन बजार भाव आजचा 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/07/2022
माजलगाव क्विंटल 78 5800 6101 6000
कारंजा क्विंटल 1000 5850 6360 6175
वैजापूर क्विंटल 30 6000 6210 6125
तुळजापूर क्विंटल 135 6000 6200 6150
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 5910 6000 6000
अमरावती लोकल क्विंटल 1095 5750 6280 6015
हिंगोली लोकल क्विंटल 220 5850 6290 6070
मेहकर लोकल क्विंटल 590 5800 6445 6250
वडूज पांढरा क्विंटल 10 6200 6400 6300
चिखली पिवळा क्विंटल 645 5500 6250 5875
बीड पिवळा क्विंटल 13 5973 6071 6015
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 5850 6415 6100
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 150 5750 6100 5950
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 70 5900 6395 6300
भोकर पिवळा क्विंटल 6 5909 6150 6030
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 164 6000 6300 6150
मलकापूर पिवळा क्विंटल 117 5710 6150 5905
गेवराई पिवळा क्विंटल 42 5680 6151 6000
परतूर पिवळा क्विंटल 14 5920 6146 6100
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 1 6150 6150 6150
चाकूर पिवळा क्विंटल 20 5100 6280 6251
मुरुम पिवळा क्विंटल 75 5801 6050 5926
उमरगा पिवळा क्विंटल 10 5900 6150 6100
आजचा हरभरा बाजार भाव
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/07/2022
पुणे क्विंटल 31 5300 5500 5400
माजलगाव क्विंटल 49 3924 4501 4352
पैठण क्विंटल 1 3000 3000 3000
भोकर क्विंटल 2 4111 4111 4111
हिंगोली क्विंटल 198 4200 4550 4375
कारंजा क्विंटल 590 4205 4520 4405
वैजापूर क्विंटल 16 3850 4555 4060
चिखली चाफा क्विंटल 344 4051 4525 4288
वाशीम – अनसींग चाफा क्विंटल 20 4200 4300 4250
धामणगाव -रेल्वे चाफा क्विंटल 628 4200 4575 4450
मलकापूर चाफा क्विंटल 82 3855 4170 4010
उमरगा गरडा क्विंटल 2 4150 4202 4200
धुळे हायब्रीड क्विंटल 36 3305 4085 3640
तुळजापूर काट्या क्विंटल 65 4400 4400 4400
बीड लाल क्विंटल 1 4240 4240 4240
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 136 4000 4500 4250
चाकूर लाल क्विंटल 4 3752 4311 4160
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4200 4400 4300
भोकरदन लोकल क्विंटल 6 4200 4300 4250
गेवराई लोकल क्विंटल 18 3800 4290 4150
परतूर लोकल क्विंटल 10 4100 6146 4300
मेहकर लोकल क्विंटल 180 4000 4335 4300
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 2 3900 3900 3900
दुधणी लोकल क्विंटल 29 4985 5000 5000

📢 कुसुम सोलर पंप अनुदान योजना 2022 सुरु :- येथे पहा 

📢 कांदा चाळ अनुदान योजना 2022 सुरु :- येथे पहा 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!