Soyabean Market Rate | हरभरा बाजार भाव आजचा | आजचा कांदा बाजार भाव

Soyabean Market Rate | हरभरा बाजार भाव आजचा | आजचा कांदा बाजार भाव

Aajcha Harbhara Market Rate

Soyabean Market Rate : नमस्कार सर्वांना राज्यातील सोयाबीन, कांदा, हरभरा, उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अतिशय मोठी आनंदाची बातमी आहे. खासकरून सोयाबीन, कांदा, हरभरा,  उत्पादक शेतकऱ्या सोयाबीन, कांदा, हरभरा, दररोज दरामध्ये फरक किंवा दर पोहोचली आहे. तर अशाच सोयाबीन  बाजारभाव बद्दल आजच्या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत.

Soyabean Market Rate

की राज्यातील सर्व बाजार समितीतील कोणत्या. बाजार समितीत सर्वधिक सोयाबीन बाजार भाव मिळाला आहे. आणि सर्वात कमी हा सोयाबीन, कांदा, हरभरा, बाजारभाव कुठे मिळाला आहे. ही संपूर्ण माहिती आजच्या लेखात जाणून घेणार आहोत. तर हा लेख संपूर्ण वाचा आणि इतर शेतकरी मित्रांना देखील शेअर करायला विसरू नका.

Aajcha Harbhara Bajar Bhav

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/06/2022
चाळीसगाव क्विंटल 20 3811 4100 4000
मंगळवेढा क्विंटल 31 3600 4320 4250
मोर्शी क्विंटल 400 4000 4100 4050
राहता क्विंटल 3 4049 4049 4049
चिखली चाफा क्विंटल 520 3900 4300 4100
वाशीम चाफा क्विंटल 1500 3800 4370 4000
तुळजापूर काट्या क्विंटल 50 4300 4300 4300
बीड लाल क्विंटल 18 3500 4271 4109
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 5 4200 4500 4200
अकोला लोकल क्विंटल 939 4000 4395 4150
नागपूर लोकल क्विंटल 723 4000 4372 4279
मुंबई लोकल क्विंटल 724 5200 5700 5500
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 960 4050 4375 4280
परतूर लोकल क्विंटल 32 4051 4240 4225
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 6 4000 4150 4150
मेहकर लोकल क्विंटल 330 3900 4300 4100
देवळा लोकल क्विंटल 2 3605 4305 4305
ताडकळस नं. १ क्विंटल 9 4100 4300 4200

Soyabean Market Rate Today

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/06/2022
तुळजापूर क्विंटल 155 6200 6400 6300
मोर्शी क्विंटल 300 5900 6070 5985
राहता क्विंटल 8 6315 6470 6400
सोलापूर लोकल क्विंटल 23 6475 6755 6530
नागपूर लोकल क्विंटल 143 5400 6472 6204
ताडकळस नं. १ क्विंटल 33 6300 6650 6400
अकोला पिवळा क्विंटल 702 6300 6605 6495
मालेगाव पिवळा क्विंटल 18 5841 6370 6100
चिखली पिवळा क्विंटल 820 5800 6700 6250
बीड पिवळा क्विंटल 43 6000 6685 6341
वाशीम पिवळा क्विंटल 4500 6000 6600 6200
परतूर पिवळा क्विंटल 12 6000 6351 6300
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 30 6600 6800 6600
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 15 5500 6000 6000
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 316 6000 6600 6300

Aajcha kanda Bajar Bhav

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/06/2022
औरंगाबाद क्विंटल 1650 150 1200 675
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 18123 1100 1900 1500
सातारा क्विंटल 243 1000 1400 1200
मंगळवेढा क्विंटल 99 250 1600 1000
कराड हालवा क्विंटल 150 200 1600 1600
सोलापूर लाल क्विंटल 13269 100 2300 900
जळगाव लाल क्विंटल 350 300 1050 750
नागपूर लाल क्विंटल 1000 800 1200 1025
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2172 200 1700 950
पुणे लोकल क्विंटल 8393 600 1700 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 17 1000 1200 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 15 1000 1400 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 343 400 1000 700
वाई लोकल क्विंटल 200 500 1500 1000
कामठी लोकल क्विंटल 10 800 1200 1100
शेवगाव नं. १ नग 1500 1400 2000 1400
शेवगाव नं. २ नग 1600 800 1300 1300
शेवगाव नं. ३ नग 900 200 700 700
नागपूर पांढरा क्विंटल 2000 900 1500 1350
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 874 1000 1200 1100
येवला उन्हाळी क्विंटल 12000 250 1574 1100
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 8000 150 1396 1100
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 8550 600 1571 1200
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 12000 500 1435 1100
कळवण उन्हाळी क्विंटल 14900 250 1745 1300
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3500 200 1304 1000
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5500 200 1600 1100

📢 500 शेळ्या 25 बोकड अनुदान योजना 2022 सुरु :- येथे पहा 

📢 200 गाई पालन साठी मिळणार 50% अनुदान :- येथे पहा 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!