Soyabean Market Rate Today | कांदा बाजार भाव आजचा | हरभरा बाजार भाव

Soyabean Market Rate Today | कांदा बाजार भाव आजचा | हरभरा बाजार भाव

Aajcha Harbhara Market Rate

 Soyabean Market Rate Today: नमस्कार सर्वांना राज्यातील सोयाबीन, कांदा, हरभरा, उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अतिशय मोठी आनंदाची बातमी आहे. खासकरून सोयाबीन, कांदा, हरभरा,  उत्पादक शेतकऱ्या सोयाबीन, कांदा, हरभरा, दररोज दरामध्ये फरक किंवा दर पोहोचली आहे. तर अशाच सोयाबीन  बाजारभाव बद्दल आजच्या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत.

 Soyabean Market Rate Today

की राज्यातील सर्व बाजार समितीतील कोणत्या. बाजार समितीत सर्वधिक सोयाबीन बाजार भाव मिळाला आहे. आणि सर्वात कमी हा सोयाबीन, कांदा, हरभरा, बाजारभाव कुठे मिळाला आहे. ही संपूर्ण माहिती आजच्या लेखात जाणून घेणार आहोत. तर हा लेख संपूर्ण वाचा आणि इतर शेतकरी मित्रांना देखील शेअर करायला (Today Soyabean Market Rate) विसरू नका.

आजचा कांदा बाजार भाव 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 3355 700 1700 1000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8256 1000 1700 1350
खेड-चाकण क्विंटल 250 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 39 660 1680 1150
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 8663 1100 1800 1450
अकलुज लाल क्विंटल 225 300 1600 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 510 100 900 500
पुणे लोकल क्विंटल 8706 500 1600 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1000 1300 1150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 13 1000 1400 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 510 510 1200 800
कामठी लोकल क्विंटल 15 600 1400 1200
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1600 1700 1650
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1200 1400 1300
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 600 700 650
येवला उन्हाळी क्विंटल 12000 300 1400 1000
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 8000 150 1280 1100
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 11900 700 1800 1351
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1390 500 1257 1171
कळवण उन्हाळी क्विंटल 6200 200 1555 1251
पैठण उन्हाळी क्विंटल 2225 300 1650 800
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 3000 200 1190 970
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 7200 700 1528 1050
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4000 300 1320 1100
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 10255 270 1500 1250
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 1593 200 1625 1125

सोयाबीन बजार भाव आजचा 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/07/2022
उदगीर क्विंटल 580 6500 6550 6525
कारंजा क्विंटल 2000 6025 6440 6240
तुळजापूर क्विंटल 150 6100 6300 6200
सोलापूर लोकल क्विंटल 11 6350 6350 6350
अमरावती लोकल क्विंटल 1356 6100 6425 6262
नागपूर लोकल क्विंटल 460 5500 6560 6030
हिंगोली लोकल क्विंटल 305 5800 6431 6115
मेहकर लोकल क्विंटल 550 5800 6500 6250
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 50 5800 6461 6441
लातूर पिवळा क्विंटल 3593 5800 6612 6540
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 252 5980 6365 6172
बीड पिवळा क्विंटल 42 5701 6201 6068
पैठण पिवळा क्विंटल 2 5841 5841 5841
भोकर पिवळा क्विंटल 20 6001 6229 6115
दिग्रस पिवळा क्विंटल 46 5905 6400 6285
परतूर पिवळा क्विंटल 14 5985 6185 6100
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 6 6000 6200 6000
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 486 6000 6482 6241
उमरगा पिवळा क्विंटल 1 6336 6351 6350
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 169 5500 6200 6000
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 6 6351 6351 6351
आजचा हरभरा बाजार भाव
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/07/2022
पुणे क्विंटल 33 5300 5500 5400
दोंडाईचा क्विंटल 51 3500 6800 4014
पैठण क्विंटल 1 4251 4251 4251
चाळीसगाव क्विंटल 16 3600 4100 3931
उदगीर क्विंटल 200 4750 4976 4863
भोकर क्विंटल 2 4050 4231 4140
कारंजा क्विंटल 700 4120 4530 4330
दिग्रस चाफा क्विंटल 156 4250 4580 4485
सोलापूर गरडा क्विंटल 3 4500 4500 4500
मोहोळ गरडा क्विंटल 6 4000 4200 4100
उमरगा गरडा क्विंटल 1 4291 4291 4291
सोनपेठ गरडा क्विंटल 4 4351 4421 4400
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
तुळजापूर काट्या क्विंटल 65 4400 4400 4400
लातूर लाल क्विंटल 1999 4090 4973 4750
बीड लाल क्विंटल 7 4260 4260 4260
जिंतूर लाल क्विंटल 1 4300 4300 4300
शेवगाव लाल क्विंटल 3 3800 4300 4300
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 2 4300 4300 4300
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 94 4000 4340 4200
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4200 4450 4325
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 4 5199 5199 5199
यवतमाळ लोकल क्विंटल 356 4000 4480 4240
नागपूर लोकल क्विंटल 1157 4200 4518 4359
परतूर लोकल क्विंटल 14 4000 4340 4326
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 6 4000 4299 4000
मेहकर लोकल क्विंटल 190 4000 4500 4300
दुधणी लोकल क्विंटल 68 4900 5065 5055

📢 कुसुम सोलर पंप अनुदान योजना 2022 सुरु :- येथे पहा 

📢 कांदा चाळ अनुदान योजना 2022 सुरु :- येथे पहा 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!