Solar Pump Anudan Yojana | नवीन विहीर व सोलर पंप 100% अनुदानावर ऑनलाईन फॉर्म सुरु GR आला

Solar Pump Anudan Yojana | नवीन विहीर व सोलर पंप 100% अनुदानावर ऑनलाईन फॉर्म सुरु GR आला

Solar Pump Anudan Yojana

Solar Pump Anudan Yojana : नमस्कार सर्व शेतकरी बांधवांना. यामध्ये शेतकरी बांधवांसाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण राज्य शासनाने शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. हा शासन निर्णय जर पाहिला तर पाच एचपी सोलर पंप नवीन सिंचन विहीर संदर्भातील हा महत्त्वाचा शासन निर्णय आहे. आणि यासाठी या योजनेला मंजुरी देण्यात आलेले आहे. पाच एचपी सोलर पंपासाठी 100 टक्के अनुदानावर ही योजना राबवण्यात येणार आहे. आणि याच विषयी सविस्तर माहिती या लेखात जाणून घेणार आहोत. तर हा लेख संपूर्ण वाचा जेणेकरून यामध्ये दिलेली संपूर्ण माहिती तसेच शासनाच्या शासन निर्णय आपल्याला समजून येईल हा लेख संपूर्ण वाचा.


शेतीविषयक योजना ग्रुप जॉईन करा

Mahadbt Solar Pump Yojana 

शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने मोठ्या योजना या सुरू केलेल्या आहेत. यात महत्त्वाची योजना म्हणजेच सोलर पंप योजना. सोलर पंप योजनेअंतर्गत 100 टक्के अनुदान देण्यात येते. Bore well/dug well with solar pump (5hp) ही योजना राज्य योजना म्हणून राबविण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज देखील सुरू झालेले आहे. तर यामध्ये कोणते शेतकरी पात्र असतील यासाठी कागदपत्रे, पात्रता, अनुदान, कसे दिले जाणार आहे. ही सविस्तर माहिती या लेखात पाहूयात.

हेही वाचा; नवीन सिंचन विहीर 100% अनुदान योजना ऑनलाईन फॉर्म सुरु येथे पहा माहिती 

सोलर पंप अनुदान योजना 2022 

राज्य शासनाने 7 एप्रिल 2022 रोजी हा महत्त्वाचा शासन निर्णय जाहीर करून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिलेला आहे. ही योजना आदिवासी विकास विभागांतर्गत आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी योजना राबवण्यात येत आहे. महत्त्वाची योजना म्हणजे सिंचनाच्या सुविधा पुरवून शाश्वत कृषी उत्पन्न उत्पन्न वाढीचा लाभ देणे. या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. आणि या अंतर्गत आदिवासी जमातीतील शेतकऱ्यांना 100 टक्के अनुदानावर विहीर बोरवेल यासाठी सोलर पंप देण्यात येणार आहे. आणि हा पंप जर आपण पाहिला तर पाच एचपीचा पंप असणार आहे. वनहक्क कायद्यांतर्गत  वनपट्टे मिळालेले अनुसूचित जमाती शेतकरी लाभार्थी आहेत. अशा शेतकऱ्यांना शेतीला पाणीपुरवठा करण्याकरिता विहिरीचे निर्मिती करणे. वनपट्टे धारकांचे शेतीला सोलर पंप बसवून त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याच्या दृष्टीकोनातून ही योजना राबवण्यात येत आहे.

हेही वाचा;  कुकुट पालन अनुदान योजना 2022 ऑनलाईन फॉर्म सुरु येथे पहा माहिती 

महाडीबीटी सोलर पंप अनुदान योजना 2022

सोलर पंप योजना ही योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येणार आहे. आणि सदर योजनेचे लाभार्थी आपण या ठिकाणी जर पाहिलं तर वनपट्टे वाटप झालेल्या प्रकल्पांतर्गत लाभार्थी असणार आहे. अनुसूचित जमातीतील लाभार्थी असणे आवश्यक आहे. सोलर पंप योजना, विहीर अनुदान योजना यामध्ये मोठा बदल राज्य शासनाने आज रोजी केलेला आहे. आणि याठिकाणी जर पाहिले तर विहिरीसाठी तीन लाख रुपये अनुदान याठिकाणी देण्यात येणार आहे. आणि तसेच सोलर पंप 5hp 5 लाख 25 हजार रुपये एवढे अनुदान देण्यात येणार आहे.

Solar Pump Anudan Yojana

हेही वाचा; शेतकऱ्यांना 50 पेक्षा जास्त अनुदान योजना सुरु येथे पहा माहिती 

सोलर पंप योजना कागदपत्रे

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक वनपट्टे धारक शेतकऱ्यांसाठी पात्रतेचे निकष व कागदपत्रे. रहिवासी दाखला असणे आवश्यक आहे. जातीचा दाखला असणे आवश्यक आहे, व नंतर कायद्याद्वारे वनहक्क प्राप्त झाल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. सोलर पंप देणे प्रस्तावित आहे त्यासाठी लाभार्थींकडे जलस्रोत उपलब्ध असल्याचा दाखला असणे आवश्यक आहे. यापूर्वी सदर योजनेचा लाभ आदिवासी विकास विभागामार्फत घेतल्या नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. विहीर प्रस्तावित असलेल्या ठिकाणी पाण्याची उपलब्धता असल्याने भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. (शेतकरी सोलर पंप योजना) किमान जमीन क्षेत्र इत्यादी बाबी त्यामध्ये समावेश (Solar Pump Anudan Yojana) करण्यात येणार आहे.

नवीन सिंचन विहीर अनुदान योजना 2022 

नमस्कार सर्व शेतकरी बांधवांना शेतकरी बांधवांसाठी अतिशय मोठा निर्णय राज्य सरकारने आज रोजी जाहीर केलेला आहे. राज्यातील पात्र सर्व शेतकऱ्यांना 100% टक्के अनुदानावर नवीन सिंचन विहिरी करिता मोठा बदल याठिकाणी करण्यात आलेला आहे. अनुदानामध्ये मोठी वाढ याठिकाणी या शासन निर्णय अंतर्गत करण्यात आलेले आहे आपल्याला माहीतच आहे. की शेती करत असताना शेत पिकांना पाणी देणे हे किती गरजेचा आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ व्हावी यासाठी शासनाने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. तर यामध्ये कोणते शेतकरी ऑनलाईन अर्ज करू शकता कोणत्या शेतकऱ्यांना 100 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. याविषयीचे कागदपत्रे पात्रता संपूर्ण माहिती या ठिकाणी या लेखामध्ये जाणून घेणार आहोत हा (Solar Pump Anudan Yojana) लेख संपूर्ण वाचा.

नवीन विहीर योजना कागदपत्रे 2022
 • तलाठी यांचेकडील दाखला – सामाईक एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला (0.40 ते 6 हेक्टर मर्यादेत);
  विहीर नसल्याबाबत प्रमाणपत्र; प्रस्तावित विहीर पुर्वीपासून
  अस्तित्वात असलेल्या विहीरीपासून 500 फूटापेक्षा जास्त अंतरावर असलेचा दाखला
  प्रस्तावित विहीर सर्व्हे नं. नकाशा व चतु:सीमा.
  भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील पाणी उपलब्धतेचा दाखला.
  कृषि अधिकारी (विघयो) यांचे क्षेत्रीय पाहणी व शिफारसपत्र
  गट विकास अधिकारी यांचे शिफारसपत्र
  जातीचा वैध दाखला
  7/12 व 8-अ चा उतारा
  उत्पन्नाचा दाखला
  लाभार्थीचे प्रतिज्ञापत्र.(100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर)
  अपंग असल्यास प्रमाणपत्र
  ज्या जागेवर विहीर घ्यावयाची आहे त्याजागेचा फोटो (महत्वाची खुणेसह व लाभार्थी सह).
  मा. प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास प्रकल्प यांचेकडील आदिवासी उपयोजनेतून केंद्र शासनाच्या
  विशेष केंद्रीय सहाय्य (SCA) व घटनेच्या कलम 275 (A) अंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून
  राबवण्यात येणा-या योजनेतून लाभ घेतलेला नाही असे प्रमाणपत्र.
  ग्रामसभेचा ठराव.

हेही वाचा; गाय पालन अनुदान योजना 2022 सुरु येथे पहा माहिती 

Vihir Yojana Maharashtra 2022

लाभार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे.
लाभार्थीने जातीचा वैध दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.
जमिनीच्या 7/12 व 8-अ चा उतारा सादर करणे बंधनकारक आहे.
लाभार्थींची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रुपये दीड लाखाच्या मर्यादेत असावी.
उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.
लाभार्थीची जमिनधारणा 0.20 हेक्टर ते 6 हेक्टर पर्यंत
(नवीन विहिरीसाठी किमान 0.40 हेक्टर) असणे बंधनकारक आहे.
एकदा संबंधित योजनेचा पूर्ण लाभ घेतल्यास पुढील ५ वर्षे त्याच लाभार्थ्यास 
कुटुंबास या योजनेचा लाभ देय नाही.


📢 500 शेळ्या 25 बोकड अनुदान योजना 2022 ऑनलाईन फॉर्म सुरु :- येथे पहा 

📢 कांदा चाळ अनुदान योजना 2022 ऑनलाईन फॉर्म सुरु :- येथे पहा 

2 thoughts on “Solar Pump Anudan Yojana | नवीन विहीर व सोलर पंप 100% अनुदानावर ऑनलाईन फॉर्म सुरु GR आला”

 1. Pingback: News For SBI Account Holder | एसबीआयच्या ग्राहकांसाठी नवीन सुविधा सुरू, तुम्हालाही जाणून आनंद होईल

 2. Pingback: Lampi Virus Effect On Milk | लाम्पी संक्रमित गाईचे दूध घेणे मानवासाठी धोकादायक आहे का दहा मोठ्या गोष्टी जाणून घ्य

Leave a Comment

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!