Rajya Parivahan Mahamandal | राज्य परिवहन मंडळाचे स्मार्ट कार्ड बनवण्यासाठी मुदत वाढ पहा ती किती

Rajya Parivahan Mahamandal : नमस्कार राज्य परिवहन मंडळामध्ये जे जेष्ठ नागरिक किंवा विद्यार्थी असेल. अश्या नागरिकांसाठी राज्य परिवहन मंडळ हे स्मार्ट कार्ड देते जेणे करून त्यांना बस माधव प्रवास करण्यासाठी खूप कमी पैसे लागतात.

तर हे कार्ड बनवण्यासाठी शासनाने 30 6 2022 पर्यंत अंतिम मुदत दिली होती. पण आता ही मुदत वाढवण्यात आलेली आहे. चला तर पाहूया या स्मार्ट कार्ड चा लाभ कोणाला होणार आहे. व राज्य परिवहन मंडळाने स्मार्ट कार्ड बनवण्यासाठी की मुदत वाढ म्हणून दिलेली आहे. सविस्तर महितो साठी हा लेख संपूर्ण वाचा.

Rajya Parivahan Mahamandal

राज्य परिवहन मंडळाद्वारे विविध सामाजिक घटकांना विद्यार्थी जेष्ठ नागरिक पत्रकार विविध पुरस्कारार्थी यांना स्मार्ट कार्ड देण्यात येत आहे. करोना विषाणू ची दुसरी लाट उद्भवल्यामुळे व राज्य परिवहन मंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे.

ज्येष्ठ नागरिकांना स्मार्ट कार्ड प्राप्त करून घेण्याकरिता. या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक राप/वाह/सवलत /स्मार्ट कार्ड 1228 दिनांक 30-5-2022 अन्वे दिनांक 30-6-2022 पर्यंत अंतिम मुदत वाढ देण्यात आलेली होती.

किती आहे मुदत वाढ 

आषाढी पंढरपूर यात्रा असल्या कारणाने सदर यात्रेमध्ये जेष्ठ नागरिकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून व ज्येष्ठ नागरिकांच्या येत. असलेल्या मुदत वाढीच्या मागणीच्या अनुषंगाने जेष्ठ नागरिकांचे स्मार्ट कार्ड नोंदणीकरण. व वितरण करण्यासाठी दिनांक 31-8-2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. त्यानुसार विभागाने पुढील प्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.

राज्य परिवहन मंडळाने कोणत्या दिल्या सूचना 

  1. ज्येष्ठ नागरिक या स्मार्ट कार्ड प्राप्त करून घेण्यासाठी दिनांक 31-8-2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
  2. दिनांक ३१/०७/२२ पर्यंत ज्येष्ठ नागरिकांना प्रवासाकरिता सध्याची प्रचलित असलेल्या ओळखपत्र ग्राह्य धरण्यात येऊन प्रवास करण्यास मुभा देण्यात यावी. यानंतर दिनांक 1 9 2022 पासून सध्या प्रचलित असलेल्या ओळखपत्रे राज्य परिवहन मंडळास प्रवास करिता ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.
  3. तसेच आगारातील ज्येष्ठ नागरिक कांची स्मार्ट कार्ड तातडीने संबंधितास वितरित करण्याबाबत व आगारात. कोणत्याही लाभार्थ्याचे स्मार्ट कार्ड शिल्लक राहणार नाही अशा सूचना आगार व्यवस्थापक यांना देण्यात याव्यात.
  4. सदर मुदत वाढीबाबत व ज्येष्ठ नागरिक स्मार्ट कार्ड नोंदणीकरण आगारात प्राप्त झालेली नागरिकांनी घेऊन जाणे. बाबत विभाग नियंत्रक आगार व्यवस्थापक यांनी स्थानिक पातळीवर प्रसिद्धी द्यावी.
कसे मिळणार स्मार्ट कार्ड 

विभागणी नियंत्रक यांनी विभागीय वाहतूक अधिकारी विभागीय लेखा अधिकारी. आगार व्यवस्थापक आगार लेखकार स्थानक प्रमुख यांना सदर मुदत वाढीबाबत सविस्तर सूचना द्याव्यात आगार व्यवस्थापकांनी

 प्रस्तुत मुदत वाढीची माहिती सर्व पर्यवेक्षकीय कर्मचारी व संचालक वाहक यांना व्हावी. या हेतूने कर्मचारी सूचनाफलक रोकड व तिकीट विभाग स्थानक प्रमुख कार्यालय प्रवासी सूचना फलकित इत्यादी ठिकाणी वाचनीय दर्शनीय स्वरूपात प्रसिद्ध करण्यात यावी.


📢 आपल्या जमिनीची मोजणी करा आता आपल्या मोबाईल वरूनच :- येथे पहा 

📢 1980 पासूनचे फेर फार कसे बघायचे :- येथे पहा 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!