Navin Vihir Yojna 2022 | नवीन विहीर 100% अनुदान योजना 2022 ऑनलाईन फॉर्म सुरु

Navin Vihir Yojna 2022 | नवीन विहीर 100% अनुदान योजना 2022 ऑनलाईन फॉर्म सुरु

Navin Vihir Yojna 2022

Navin Vihir Yojna 2022 : नमस्कार शेतकरी बांधवांनो. शेतकरी बांधवांसाठी मोठी आनंदाची बातमी आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना या सुरू केलेल्या आहेत आणि या अंतर्गत 100 टक्के अनुदान देणाऱ्या योजनेबद्दल माहिती जाणून घेणार आहोत. या लेखांमध्ये Navin Vihir  अनुदान योजनाजुनी विहीर दुरुस्ती. शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण यासाठी 100 टक्के अनुदानावर ऑनलाईन फॉर्म कसा भरायचा आहे. याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत या लेखांमध्ये तर हा लेख संपूर्ण सविस्तरपणे आपल्याला समजून घ्यायचा आहे. या लेखामध्ये ऑनलाईन फॉर्म कसा भरायचा. कागदपत्रे हे देखील माहिती आपण दिली आहे हा लेख संपूर्ण वाचा.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना

राज्य सरकार या योजनेअंतर्गत नवीन विहिर बांधण्यासाठी, जुनी विहीर दुरुस्ती, इनवेल बोअरींग, पंप संच, वीज जोडणी, शेततळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण,सुक्ष्म सिंचन संच(ठिबक सिचन आणि तुषार सिंचन) ,पीव्हीसी पाईप, परसबाग इ. गोष्टींसाठी अनुदान देणार आहे. सूचना ⏩ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेचा लाभ हा फक्त (Navin Vihir) अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांनाच घेता येणार आहे.

नवीन विहीर अनुदान योजना 

मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा,सांगली व कोल्हापूर हे जिल्हे वगळता राज्यातील इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे.  कृषी स्वावलंबन योजनेअंतर्गत (महाडीबीटी पोर्टल वर)अनुदान किती मिळणार आहे ? (Navin Vihir Yojana 2022) खाली पाहूया.

 • नवीन विहिर बांधण्यासाठी– रु. २,५०,०००
 • जुनी विहीर दुरुस्ती– रु. ५०,००० 
 • इनवेल बोअरींग– रु. २०,००० 
 • पंप संच– रु. २०,००० 
 • वीज जोडणी– रु. १०,००० 
 • शेततळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण– रु. १,००,००० 
 • सुक्ष्म सिंचन संच– ठिबक सिंचन ५०,०००(पन्नास हजार) किंव्हा तुषार सिंचन २५,००० 
 • पीव्हीसी पाईप– रु. ३०,०००

नवीन विहीर अनुदान  योजना 2022 पात्रता 

 • लाभार्थी शेतकरी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे.
 • लाभार्थीने जातीचा वैध दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.
 • जमिनीच्या ७/१२ व ८-अ चा उतारा सादर करणे आवश्यक आहे.
 • लाभार्थीं शेतकऱ्याचे वार्षिक उत्पन्न रुपये दीड लाखाच्या मर्यादेत असणे बंधनकारक 
 • उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.
 • लाभार्थीची जमिनधारणा ०.२० हेक्टर ते ६ हेक्टर पर्यंत
 • नवीन विहिरीसाठी किमान ०.४० हेक्टर असणे गरजेचे 
नवीन विहीर योजना कागदपत्रे 
 • अनुसूचित जातीचे जात प्रमाणपत्र
 • ७/१२ व ८-अ चा उतारा
 • तहसीलदार यांचेकडील मागील वर्षीचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र ( रु. १,५०,०००/- पर्यंत).
 • लाभार्थीचे प्रतिज्ञापत्र.(१००/५०० रु च्या स्टॅम्प पेपरवर)
 • अपंग असल्यास प्रमाणपत्र
 • तलाठी यांचेकडील दाखला – सामाईक एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला
 • (०.४० ते ६ हेक्टर मर्यादेत)
 • विहीर नसल्याबाबत प्रमाणपत्र; प्रस्तावित विहीर पुर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या
 • विहीरीपासून ५०० फूटापेक्षा जास्त अंतरावर असलेचा दाखला
 • प्रस्तावित विहीर सर्व्हे नं. नकाशा व चतु:सीमा.
 • भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील पाणी उपलब्धतेचा दाखला.
 • कृषि अधिकारी यांचे क्षेत्र पाहणी व शिफारसपत्र
 • गट विकास अधिकारी यांचे शिफारसपत्र
 • ज्या जागेवर विहीर खोदायची आहे त्या विशिष्ट खुणेसहित लाभार्थ्यासहित फोटो.
 • ग्रामसभेचा (Navin Vihir Yojna 2022) ठराव
जुनी विहीर दुरुस्ती कागदपत्रे 
 • सक्षम प्राधिकारी यांचेकडील अनुसूचित जातीचे जात प्रमाणपत्र.
 • तहसीलदार यांचेकडील मागील वर्षीचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र (र. रु. १,५०,०००/- पर्यंत).
 • जमीन धारणेचा अदयावत ७/१२ दाखला व ८अ उतारा.
 • ग्रामसभेचा ठराव.
 • तलाठी यांचेकडील दाखला – एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला (०.२० ते ६ हेक्टर मर्यादेत)
 • विहीर असल्याबाबत प्रमाणपत्र; प्रस्तावित विहीर सर्व्हे नं. नकाशा व चतु:सीमा.
 • लाभार्थीचे बंधपत्र (१०० किंव्हा ५०० रु. च्या स्टॅम्प पेपरवर).
 • कृषि अधिकारी (विघयो) यांचे क्षेत्र पाहणी व शिफारस पत्र
 • गट विकास अधिकारी यांचे शिफारस पत्र
 • ज्या विहीरीवर जुनी विहीर दुरुस्ती किंव्हा इनवेल बोअरिंगचे काम घ्यावयाचे आहे त्याविहिरीचा
 • काम सुरू होण्यापूर्वीचा विशिष्ट खुणेसहित आणि लाभार्थ्यासहित फोटो
 • इनवेल बोअरींगसाठी भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील feasibility report.
 • अपंग असल्यास प्रमाणपत्र 
शेततळ्यास अस्तरीकरण कागदपत्रे 
 • सक्षम प्राधिकारी यांचेकडील अनुसूचित जातीचे जात प्रमाणपत्र.
 • तहसीलदार यांचेकडील मागील वर्षीचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र. (र. रु. १,५०,०००/- पर्यंत ).
 • जमीन धारणेचा अदयावत ७/१२ दाखला व ८अ उतारा.
 • तलाठी यांचेकडील एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला.  (०.२० ते ६ हेक्टर मर्यादेत)
 • ग्रामसभेची शिफारस/मंजूरी
 • शेततळे अस्तरीकरण पुर्णत्वाबाबतचे हमी पत्र (१००/५०० रु. च्या स्टॅम्प पेपरवर)
 • काम सुरू करण्यापूर्वीचा फोटो (महत्वाची खुणेसह)
 • विद्युत कनेक्शन व विद्युत पंप संच नसले बाबत हमी पत्र
 • प्रस्तावित शेततळ्याचे मापन पुस्तिकेच्या छायांकीत प्रत व मापन पुस्तकातील मोजमापाप्रमाणे संबंधित मंडळ कृषि अधिकारी यांचेकडून अंदाजपत्रक प्रति स्वाक्षरी करुन घ्यावे.

विहीर अनुदान योजना फॉर्म कसा भरावा 

व्हिडिओ पहा 

 


📢 शेळी पालन अनुदान योजना २०२२ :- येथे पहा 

📢 100% अनुदानावर सोलर पंप योजना ऑनलाईन फॉर्म सुरु  :- येथे पहा 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!