Mahadbt Farmer Scheme 2022 | शेतकरी अनुदान योजना 2022 | Mahadbt Tractor Yojana

Mahadbt Farmer Scheme 2022 | शेतकरी अनुदान योजना 2022 | Mahadbt Tractor Yojana

Tractor Subsidy In Maharashtra

Mahadbt Farmer Scheme 2022 : हल्ली मशागतीची कामं करण्यासाठी हवं तेवढं मनुष्यबळ मिळत नसल्यानं शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर आणि इतर औजारांचा वापर करणं गरजेचे बनत चाललं आहे. आणि म्हणूनच महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानातून शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर.शेतीमधील अवजारे, बैल चलित अवजारे (कृषी यांत्रिकीकरण योजना) पक्रिया संच, इतर औजारांसाठीअनुदान उपलब्ध (Mahadbt Farmer Scheme 2022) करुन देत.

कृषी अवजारे/यंत्र योजना महाराष्ट्र 

स्वयंचलित औजारे उदा.रिपर,रिपर कम बाइंडर, पॉवर वीडर(इंजीन ऑपरेटेड) ट्रॅक्टर चलीत औजारे उदा. रोटाव्हेटर, पीटीओ ऑपरेटेड वीडर, रेज्ड बेड प्लांटर, पल्टी नांगर, पेरणी यंत्र, मळणी यंत्र(थ्रेशर/मल्टी क्रॉप थ्रेशर),कॉटन श्रेडर,ट्रॅक्टर माउन्टेड स्प्रेयर, 

काढणी पश्चात तंत्रज्ञान उपकरणे उदा.मिनी राईस मिल, मिनी दाल मिल, पैकिंग मशीन, ग्राईंडर/पल्व्हराइजर/पॉलीशर, क्लिनर कम ग्रेडर, अशा प्रकारच्या औजारांच्या खरेदी साठी शेतकरी यांना अनुदान दिले जाते.

कृषी यांत्रिकीकरण अनुदान किती ? 

यासाठी राज्य सरकार अनुसूचित जाती जमातीच्या शेतकऱ्यांना ५०% तर इतर शेतकऱ्यांना ४०% कृषी यांत्रिकीकरणाला ( krushi yantrikikaran yojana maharashtra 2021 )अनुदान देण्यात येते.

Mahadbt Farmer Dacuments 

 1. 7/12 व 8 अ, ( satbara , 8a )
 2. बँक पास बुक, ( Bank Pas book )
 3. आधार कार्ड,  (Adhar card )
 4. यंत्राचे कोटेशन, ( quotation )
 5. परिक्षण अहवाल, ( test Report )
 6. जातीचा दाखला. ( cast certificate if SC ST ) 
 7. विविध औजारांसाठी अनुदानाची  रक्कम किती आहे

 8. अल्प/अत्यल्प/महिला/अज/अजा (50 टक्के)-
ट्रॅक्टर पॉवर टिलर अनुदान किती असते ? 
 1. (08-70 पीटीओ एचपी) -125000/-
 2. पॉवर टिलर – 
 3. 8 बीएच पी पेक्षा कमी – 65000/-
 4. 8 बीएचपी व त्यापेक्षा जास्त – 85000/-

स्वयंचलित अवजारे अनुदान योजना 

 1. रिपर कम बाइन्डर (3 व्हील) – 175000/-
 2. रिपर कम बाइन्डर (4 व्हील) – 250000/-
 3. रीपर – 75000/-
 4. 1 पॉवर वीडर (2 बीएचपी पेक्षा कमी इंजीन ऑपरेटेड  ) – 25000/-
 5. पॉवर वीडर (2 बीएचपी ते 5 एचपी इंजीन ऑपरेटेड ) – 35000/-
 6. पॉवर वीडर (5 बीएचपी पेक्षा जास्त इंजीन ऑपरेटेड) – 63000/-

ट्रॅक्टर चलित अवजारे योजना 

 1. रोटाव्हेटर 5 फुट – 42000/-
 2. रोटाव्हेटर 6 फुट – 44800/-
 3. थ्रेशर/मल्टी क्रॉप थ्रेशर (क्षमता 4 टन प्रती तास पेक्षा कमी) – 100000/-
 4. थ्रेशर/मल्टी क्रॉप थ्रेशर (क्षमता 4 टन प्रती तास पेक्षा जास्त) – 250000/-
 5. पेरणी यंत्र (सीड ड्रिल 9 दाती व त्यापेक्षा जास्त) – 20000/-
 6. रेजड बेड प्लांटर (बीबीएफ यंत्र)- 35000/-
 7. कल्टीव्हेटर – 50000/-
 8. पलटी नांगर हायड्रॉलिक डबल बॉटम – 70000/-
 9. 2 पलटी नांगर हायड्रॉलिक ट्रिपल बॉटम – 89500/-
 10. 3 पलटी नांगर मेकॅनिकल डबल बॉटम – 40000/-
 11. नांगर मेकॅनिकल ट्रिपल बॉटम – 50000/-
 12. ट्रॅक्टर माउन्टेड/ऑपरेटेड स्प्रेयर (एयर केरियेर/एयर असिस्ट)- 125000/-
 13. विडर (पीटीओ ऑपरेटेड)/वीड स्लैशर- 75000/-
 14. कॉटन श्रेडर/मॉवर श्रेडर -100000/-
 15. Chaff cutter- ( operated by engine/electric motor below 3 hp and power Tiller, and tractor of below 20 hp)-  50 टक्के, 20000/- रु.
 16. Manually operated chaff cutter (above 3 feet)-  50 टक्के, रु.6300/-.
 17. Manually operated chaff cutter ( upto 3 feet)-  50 टक्के, रु.5000/-.

कृषी अवजारे इतर लाभार्थी यांना 40 टक्के अनुदान

 1. ट्रॅक्टर (08-70 पीटीओ एचपी )-100000/-
 2. पॉवर टिलर – 
 3. 8 बीएच पी पेक्षा कमी – 50000/-
 4. 8 एचपी आणि त्यापेक्षा जास्त – 70000/-
 5. क. स्वयंचलित अवजारे
 6. रिपर कम बाइन्डर (3 व्हील) – 140000/-
 7. रिपर कम बाइन्डर (4 व्हील) – 200000/-

📢 गाय पालन योजना 2022 :- येथे  पहा

📢 कुकुट पालन अनुदान योजना 2022 :- येथे पहा

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!