Loan Repayment Online Best | कर्जाची परतफेड लवकर केली तरी पेनाल्टी लागेल, टाळण्यासाठी या सोप्या पद्धतीचा अवलंब करा 1

Loan Repayment Online: आज घर किंवा वाहन खरेदी करण्यासाठी आणि मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी कर्ज घेणे हा योग्य पर्याय आहे. गृहकर्ज घेणे ही अनेक वर्षे डोकेदुखी ठरते. यामध्ये लोक अनेक वर्षे कर्जाचे व्याज भरत राहतात. ज्यांच्या पगाराचा मोठा हिस्सा हप्त्याच्या स्वरूपात द्यावा लागतो.

यामुळे अनेक लोक कर्जाची परतफेड लवकरात लवकर करण्याचा विचार करत असतात जेणेकरून त्यांना दरवर्षी आकारल्या जाणाऱ्या व्याजातून सवलत मिळेल. ज्याप्रमाणे ईएमआयची परतफेड करण्यासाठी दंड भरावा लागतो. तसेच कर्जाची परतफेड करूनही दंड भरावा लागतो. काहीवेळा असे होते की एखाद्याला व्याजाच्या बरोबरीने किंवा त्याहूनही अधिक पैसे द्यावे लागतात.

Loan Repayment Online

आम्ही तुम्हाला सांगतो की, जेव्हाही कर्ज मंजूर केले जाते, तेव्हा त्यासोबत किती कालावधीसाठी कर्ज दिले जात आहे हे ठरवले जाते. आणि त्या कर्जावर किती (Loan Repayment Online) ईएमआय भरावा लागेल. ज्या कालावधीसाठी कर्ज निश्चित केले आहे त्यानुसार व्याज देखील आकारले जाते, कर्जावर इतके व्याज भरावे लागेल.

जाणून घ्या प्रीपेमेंट दंड म्हणजे काय?

जेव्हा तुम्ही कर्जाची लवकर परतफेड करता तेव्हा बँक किंवा कर्ज देणाऱ्या प्राधिकरणाकडून अपेक्षेप्रमाणे व्याज मिळत नाही. हे कव्हर करण्यासाठी, ते प्रीपेमेंट (Loan Repayment Online) दंड आकारतात. जेणेकरून त्यांना कर्जापोटी पुरेसा परतावा मिळू शकेल.

कर्जाच्या अटींमध्ये या दंडाचा उल्लेख आहे. काही सावकार निश्चित दंड आकारतात तर काही टक्केवारीच्या आधारावर शुल्क आकारतात. म्हणून, कर्जाच्या दस्तऐवजावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी, त्याच्या अटी व शर्ती वाचण्याची खात्री करा. या कर्जाची परतफेड करताना काय होईल किंवा थोडा विलंब झाल्यास किती दंड आकारला जाईल.

कैल्कुलेट कसे करायचे

तुमच्या कर्जाच्या अटींमध्ये प्रीपेमेंट दंडाचा उल्लेख नाही. मग कर्ज लवकर फेडण्यात धोका नाही. जर तुम्ही कर्जाची लवकर परतफेड केली तर तुम्हाला अनेक वर्षे लागणाऱ्या व्याजातून सुटका मिळेल आणि तुम्हाला कोणताही दंड भरावा (Loan Repayment Online) लागणार नाही. प्रीपेमेंट पेनल्टी असल्यास, कर्जाची आगाऊ परतफेड केल्यास किती दंड लागू होईल याची आगाऊ गणना करा.

जर तुम्ही व्याजाबद्दल बोललो, तर तुम्हाला व्याजात चांगली बचत मिळत असेल, तर तुम्ही कर्जाची लवकर परतफेड करण्याचा निर्णय घेऊ शकता. दुसरीकडे, मूल्य नकारात्मक येत आहे याचा अर्थ असा आहे की कर्जाची लवकर परतफेड करताना तुम्हाला खूप त्रास होईल, म्हणजेच, आधीच निश्चित कालावधीत कर्जाची परतफेड करणे योग्य असेल.

Leave a Comment