Krushi Yantrikikaran Yojana 2022 | कृषी यंत्रे/अवजारे योजना | पॉवर टिलर योजना

Krushi Yantrikikaran Yojana 2022 | कृषी यंत्रे/अवजारे योजना | पॉवर टिलर योजना

krushi Yantrikikaran Yojana 2022

Krushi Yantrikikaran Yojana 2022 : नमस्कार शेतकरी बध्वांनो सरकार  महारष्ट्रातील सर्व शेतकर्य साठी आनंदाची. बातमी म्हणजेच योजना घेऊन आली आहे. ती योजना म्हणजे कृषी यांत्रिकीकरण योजना आपण सर्व शेतकरी बांधव या योजनेचा लाभ घेऊ शकता. तर चला बघूया काय आहे ही कृषी यांत्रिकीकारण योजना. मध्ये आपण पाहणार आहोत कोणती कोणती यंत्र दिली जाणार आहे.

Krushi Yantrikikaran Yojana 2022

१. ट्रॅक्टर
२. पॉवर टिलर
३. बैल चलित यंत्रे/अवजारे
४. फलोत्पादन यंत्र/अवजारे
५. स्वयंचलित यंत्र
६. काढणी यंत्र
७. मनुष्य चलित यंत्र/अवजारे
८. ट्रॅक्टरची अवजारे
९. वैशिष्ट्यपूर्ण यंत्र अवजारे
१०. ट्रॅक्टर/ पॉवर टिलर चलित अवजारे.

कृषी यांत्रिकीकरण योजना महाराष्ट्र

 • पॉवर टिलर
 • टिॅक्टर/पॉवर टिलर 
 • औजारे
 • २० बीएचपी पेक्षा कमी नाांगर
 • वखर मोल्ड बोड नाांगर

 पूर्वमशागत अवजारे:

 • तव्याचा नाांगर
 • चीजल नाांगर ,वखर
 • पॉवर वखर,बांड फॉमडर
 • क्रष्ट ब्रेकर,पोस्ट होल डगर,लेव्हलर ब्लेड
 • कल्टीव्हेटर( मोगडा)
 • रोटोकल्टीव्हेटर
 • डवड स्लॅशर
 • रीजर, रोटो 
 • केज व्हील
 • बटाटा प्लान्टर पूर्वमशागत 

आंतरमशागत यंत्रे:

 • ग्रास स्लॅशर
 • फरो ओपनर
 • पॉवर डवडर ( २ बीएचपी पेक्षा कमी इडजन चडलत )

पेरणी व लागवड:

 • रेज्ड बेड प्लाांटर  
 • 1 न्युमॅडटक प्लाांटर,
 • न्युमॅडटक व्हेडजटेबल सीडर,रेज्ड बेड प्लाांटर इन्क्लाईन प्लेट व शेपरअटॅचमेंट 
 • 3 न्युमॅडटक व्हेडजटेबल ट्रान्सप्लाांटर  
 • पेरणी  यंत्र  / बियाणे खत पेरणी  यंत्र  (५फण )
 • बीज  प्रक्रिया डिम
 • ट्रक्टर  माउांटेड ऑपरेटेड स्प्रेअर (एअरकॅरअर/ एअर अडसस्ट)

पीक संरक्षण अवजारे:

 • t माउांटेड ऑपरेटेड स्प्रेअर (बूम टाईप)
 • ट्रक्टर ऑपरेटेड इलेक्टिो स्टॅडटक स्प्रेअर
 • ट्रक्टर डिॉन (Krushi Yantrikikaran Yojana 2022) ररपर
काढणी व मळणी अवजारे:
  • रबर  कम बाईांडर,
  • कांदा काढणी यंत्र
  • भुईमुग शेंगा तोडणी यंत्र 
  • बटाटा काढणी यंत्र
  • भुईमुग काढणी यंत्र
  • राईस स्टिॉ चॉपर
  • ऊस पाचट कुट्टी
  • कडबा कुट्टी
  • कोकोनट फ्रडां चॉपर
  • स्टबल शेव्हर
  • मोवर
  • मोवर श्रेडर 
  • फ्लायल हारव्हेस्टर 
  • बहुपीक मळणी यंत्र
  • भात मळणी  
  • उफणणी पंखा
  • मका सोलणी यंत्र 
कृषी यांत्रिकीकरण योजना  कागदपत्रे :
   • लाभार्थी शेतकऱ्याकडे आधार कार्ड असणे अनिवार्य आहे
   • शेतकऱ्याकडे ७/१२ उतारा व ८ अ असणे गरजेचे आहे. 
   • शेतकरी अनु. जाती , अनु.जमाती मधील असल्यास जातीचा दाखला आवश्यक आहे.
   • ट्रॅक्टर किंवा यंत्र/ अवजार यांपैकी फक्त एकाच गोष्टीसाठी अनुदान असेल.
   • कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे ट्रॅक्टर असल्यास , ट्रॅक्टरचलित औजारासाठी लाभ मिळण्यास पात्र असेल परंतु ट्रॅक्टर असल्याचा पुरावा सोबत जोडणे आवश्यक आहे.
   • जर शेतकऱ्याने एका अवजारासाठी लाभ घेतला असल्यास त्याच अवजारासाठी पुन्हा पुढील १० वर्षे अर्ज त्या शेतकऱ्याला अर्ज करता येणार नाही परंतु दुसऱ्या अवजारासाठी अर्ज करता येईल. 
   • उदा. जर तुम्ही या वर्षी ट्रॅक्टर योजनेचा लाभ घेतला तर पुढचे १० वर्ष तुम्हाला ट्रॅक्टर योजनेसाठीचअर्ज करता येणार नाही 

📢 खरीप पिक विमा योजन २०२२ :- येथे पहा 

📢 ५० हजार प्रोत्साहन अनुदान योजना :- येथे पहा 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!