Krushi Vij Mafi Yojana | कृषी पंप वीज बिल माफी योजना ५०% सूट आजच लाभ घ्या

Krushi Vij Mafi Yojana | कृषी पंप वीज बिल माफी योजना ५०% सूट आजच लाभ घ्या

Krushi Vij Mafi Yojana

Krushi Vij Mafi Yojana : नमस्कार सर्व शेतकरी  बांधवाना अतिशय आनंदाची बातमी. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कृषी पंप वीज बिल माफी योजना राबवण्यास सुरवात केली आहे .आणि शेतकऱ्यांनी मार्च च्या आधी त्यांचे कृषी पंपाचे वीज बिल भरले तर त्यांना 50 टक्के वीज बिल माफ होणार आहे. तर चला या योजनेची महिती जाणून घेऊ या जे शेतकऱ्यांचे वीज बिल थकीत आहे .त्यांना 50 टक्के वीज बिल माफ होणार आहे पण त्या साठी त्यांना ऑनलाइन अर्ज हा करावा लागणार आहे. पण आपण हा अर्ज कुठे व कसा भरणार आहे ते जाणून घेऊया.

Krushi Vij Mafi Yojana

कृषि वीज बिल माफी योजना

कृषी योजना 2020 सुरू झाल्या पासून ज्या  5 वर्ष्या च्या म्हणजेच सप्टेंबर 2015 थकबाकीवरील विलंब आकार व व्याज 100% माफ केले होते. केवळ मूळ थक बाकी वसुलीसाठी ग्राह्य धरली आहे कृषिपंप शेतकऱ्यांनी प्रथम वर्षी थकबाकी भरल्यास त्यांना. 50 टक्के अतिरिक्त सूट मिळणार आहे दुसऱ्या वर्षी भरल्यास 30% टक्के व तिसऱ्या वर्षी 20 टक्के सूट ही मिळणार आहे पाच वर्षा पूर्वीचे वीज बिल थकबाकी बिलावरील सर्व .व्याज व विलंब आकार माफ करण्यात येणार आहे.

गाय म्हैस  गोठा अनुदान योजना 

वीज बिल माफी महाराष्ट्र अनुदान योजना २०२२ 

वीज बिलारील व्याजदरात सवलत मिळणार .थक बाकी कृषी पंप शेतकऱ्याच्या सोई नुसार पुढील 3 वर्ष्यात भरण्याची मुभा राज्य सरकार ने सर्व शेतकऱ्यांना दिली आहे. म्हणजेच 31 मार्च 2024 पर्यंत भरता येणार आहे. पहिल्या वर्ष्यात सुधारक देयक संपूर्ण भरल्यास त्या शेतकऱ्यांना 50% रक्कम माफी म्हणू देण्यात येणार आहे. म्हनजेच शेतकऱयांना आता फक्त 50 टक्के बिल भराव लागणार आहे.थकबाकी नसणाऱ्या व नियमित वीजबिल भरणाऱ्या कृषी शेतकऱ्यांना योजनेच्या कालावधीत चालू वीज बिलावर अतिरिक्त 5टक्के सवलत मिळणार आहे.

शेतकरी वीज माफी योजना

कृषी पप वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांनी पहिल्या वर्ष्यातम्हणजेच 18 डिसेंबर 2020 ते 31 मार्च 2022 सुधारित देयक पूर्ण भरल्यास केवळ 50%टक्के रक्कम भरायची आहे म्हणजेच शेतकऱ्यांना आता विजबिलावर 50 टक्के सूट मिळणार आहे तर दुसऱ्या वर्ष्यात भरणाऱ्या कृषी पंप ग्राहकांना 30 टक्के सवलत मिळणार आहे आणि जे शेवटच्या म्हणजेच तिसऱ्या वर्ष्यात भरणार आहे त्यांना फक्त 20 टक्के सूट मिळणार आहे या प्रकारे कृषिपंप वीज बिलावर शेतकऱ्यांना (Krushi Vij Mafi Yojana) वीज बिल माफी मिळणार आहे


📢 सोलर पंप योजना २०२२ :- येथे पहा 

📢कांदा चाळ अनुदान योजना २०२२ सुरु  :- येथे पहा 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!