Free Ration Scheme | आता रेशन कार्ड धारकांना मिळणार मोफत रेशन

योजना बंदही नाही सुरूही नाही

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 14 ए व प्राधान्य कार्डधारकांना लाभ देण्यात आला होता. मात्र या योजनेला मदत वाट देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे योजना बंदही नाही आणि सुरूही नाही अशी स्थिती आहे.

केवळ रेशन कार्ड धारकांनाच लाभ

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेचे ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही. अशा लोकांनाही काही काळासाठी मोफत धान्य दिले गेले. मात्र आता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत केवळ गरीब रेशन कार्डधारकांना.

आज गहू आणि तांदूळ मोफत मिळणार आहे. सरकारने एप्रिल 2020 मध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सुरू केली होती मात्र ही योजना आता बंद झाली आहे.

तीन लाख 1000 कार्डधारक

धुळे जिल्ह्यात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतर्ग तीन लाख 1000602 रेशन कार्डधारक आहेत. ज्यांच्यामध्ये अत्यंत योजनेअंतर्गत 75 हजार 15 व प्राधान्य कुटुंबातील.

दोन लाख 26 हजार 778 असे एकूण तीन लाख 10002 पात्र शिधापत्रिका धारक आहेत. यातील 14 लाख 64 हजार 810 लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ ही मिळणार आहे.