Cotton Update | कापूस भावा मुळे शेतकरी चिंतेत

Cotton Update News

पहा काय आहे कापसाला भाव 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
31/10/2022
सावनेर क्विंटल 1700 7800 7821 7821
29/10/2022
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 5 0 7521 0
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 360 8111 8111 8111
28/10/2022
सावनेर क्विंटल 70 7800 7800 7800
वडवणी क्विंटल 20 6800 6800 6800
वरोरा-माढेली मध्यम स्टेपल क्विंटल 18 7521 7551 7540
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 360 8111 8111 8111
error: Content is protected !!