Adrak Lagvad Mahiti Marathi | अद्रक लागवड बद्दल माहिती | अद्रक लागवड

Adrak Lagvad Mahiti Marathi | अद्रक लागवड बद्दल माहिती | अद्रक लागवड

Adrak Lagvad Mahiti Marathi

Adrak Lagvad Mahiti Marathi : नमस्कार मित्रांनो देशयतील अद्रक लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आम्ही अद्रक लागवड करण्या बाबत माहिती घेऊन आलो आहे. म्हणजे अद्रक लागवडीसाठी कसे हवामान पाहिजे. त्या साठी जमीन काशी पाहिजे त्या वर येणारे रोग कोणते. त्यासाठी कोणते अवषदे वापरावीत या विषयी सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत. त्या साठी हा लेख संपूर्ण वाचा.

Adrak Lagvad Mahiti Marathi

आले लागवडीसाठी आले(Ginger Farming) लागवडीसाठी चांगला निचरा होणारी. जमीन मध्यम प्रतीची जमीन व किंवा माय वाट जमीन या जमिनीमध्ये लागवड. केल्यास आणि पीक चांगल्या प्रकारे होते. आले पीक अशा जमिनीमध्ये लागवड करत असताना या जमिनीमध्ये भरपूर प्रमाणात शेणखत. वापरावे सेंड कर वापरल्यामुळे आल्याची वाढ. आणि आल्याच्या गाड्यांची वाढ भरपूर प्रमाणात होतो त्याच मागे आल्याचे उत्पन्नही वाढते. म्हणून अशा जमिनीमध्ये आले (Ginger Farming)पिकाची लागवड करावी तसेच कोणत्या जमिनीमध्ये आणि पीठ लावून आहे. पाणथळ खारवट किंवा पंचवीस जमिनीमध्ये आल्याची लागवड करू नये अशा जमिनीमध्ये आल्याची लागवड केल्यास आल्याची वाढ पूर्णपणे होत नाही. आणि आल्याचे जे खालील गाठी राहतात त्या गाड्यांची वाढ सुद्धा पण होत. नाही आणि उत्पन्नात घट होतो म्हणून अशा जमिनीची निवड करू नये.

अद्रक लागवडीसाठीहवामान कसे पाहिजे 

आले लागवड करत असताना आले(Ginger Farming) लागवडीसाठी किंवा आल्याची उगम शक्ती होण्यासाठी. तापमानाची सुद्धा गरज असते कमीत कमी तापमान 30 ते 35 अंश सेल्सिअस तापमान असल्यास असल्यास. उगम शक्ती चांगल्या प्रकारे राहते आल्याची वाढीसाठी उष्ण व दमट आणि हिवाळा थंड हवा उपयुक्त आहे.

एका जमिनीच्या जमिनीत आल्याचा पिकांवर आल्याचे पीक घेऊ नये एका जमीनीमध्ये. आल्याचे पीक घेतल्यास आल्याचे वाढ पूर्णपणे होत नाही व आल्याचे उत्पन्नही चांगले होत नाहीं. आदल्या वर्षी आपण ज्या जमिनीमध्ये दुसरे पीक घेतले. असेल अशा जमिनीमध्ये आल्याची लागवड करूया म्हणजे फेरपालट करणे आवश्यक असते.

अद्रक पिकावर येणारे रोग कोणते 

कारण आले(Ginger Farming) पिकावर या किडीचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव होतो. आपण आल्याची लागवड केलेल्या शेतामध्ये केळ्यावर सगळ्यांचे को जमिनीत असतात त्यामुळे. आले(Ginger Farming) पिकांवर मोठ्या प्रमाणात त्याचा पुढल्यावर्षी प्रादुर्भाव होतो. एका नंतर जमिनीत मिरची कांदा भुईमूग हिरवळीच्या खतांचे पिके घ्यावीत.

अद्रक लागवडीसाठी चागल्या जाती कोणत्या  

शेतकरी मित्रांनो शेतकरी मित्रांनो आपण आल्याची लागवड करत असताना. कोणत्या जातीची निवड करावी हे जाणून घेणे हे सुद्धा गरजेचे असते. कारण आपल्या भागातील हवामानावर कोणती जात भरपूर उत्पादन देईल याची निवड करणे आपल्याला गरजेचे असते.

अभ्यास करून किंवा सखोल विचार करून आल्याच्या जातीची निवड करावी आल्याच्या जातीची निवड करत असताना. आल्याच्या प्रामुख्याने चार जाती आहेत तर जाती कोणकोणत्या आहेत त्या पुढील प्रमाणे आपण पाहणार आहेत. 

1: रिजया.
शेतकरी मित्रांनो आपण रिजया या जातीची निवड केल्यास हा वाण लागवडीपासून कमीत कमी दोनशे दिवसांमध्ये काढणीस तयार होतो. आल्या मध्ये धाग्याचे प्रमाण 4 टक्के असून उत्पादन 22.4 टन प्रति हेक्‍टरी मिळते या वानापासून तयार होणाऱ्या सुट्टीचे प्रमाण म्हणजे ते 20 टक्के इतका आहे.

2: महिमा
शेतकरी मित्रांनो महिमा हा वाण सुद्धा आपण लागवड केल्यापासून कमीत कमी दोनशे दिवसांमध्ये तयार होणारा वाण आहे या आल्या मध्ये पण त्याचे प्रमाण पायाच असल्यास तीन पॉईंट 26 टक्के असून या वाणाच्या सुट्टी चा उतारा हा सुद्धा चांगल्या प्रकारे आहे तर किती टक्के आपण पाहणार आहे 19 टक्के या या वाहनांमध्ये सुट्टीचे प्रमाण आहे त्यापासून आपल्याला प्रति हेक्‍टरी उत्पादन 23.2 टन प्रतिहेक्‍टर मिळण्याची अपेक्षा असते.

3:वरदा
शेतकरी मित्रांनो आपण वरदा या जातीची लागवड केल्यास हा वाण आपल्याला 200 ते 210 दिवसा मध्ये काढणीस तयार होते या वाहनांमध्ये तंतूचे प्रमाण 3.8 ते 4.50 टक्के इतके असते तसेच हा वान रोगप्रतिकारक शक्ती आहे तर या वाणापासून उत्पादन आपल्याला 22.4 टन प्रति हेक्‍टरी मिळते या वाणापासून होणारा सुट्टीचा उतारा 23 टक्के इतका आहे.

4:माहिम

शेतकरी मित्रांनो आपण माहिम या जातीची लागवड केली असल्यास या जातीची लागवडी पासून आपल्याला 210ते 220 दिवसांमध्ये काढणीस तयार होतो या वाणापासून उत्पादन 20 ते 21 टनापर्यंत प्रति हेक्‍टरी मिळते या वाणापासून तयार होणाऱ्या सुट्टीचा उतारा म्हणजे 18.4 टक्के इतका आपल्याला मिळतो.

लागवडीसाठी कोणती अद्रक वापरावी 

शेतकरी मित्रांनो आपण आल्याची लागवड करत असतात आल्याची चांगल्या प्रकारे निवड करणे गरजेचे असते जसे आपण जातीची निवड केली पण आल्याचे आपण साठवणूक केलेल्या आलेल्यांमध्ये(Ginger Farming) निवड करत असताना त्याच्याकडे ही पूर्णपणे लक्ष किंवा पूर्ण काळजी शीर निवड करणेही गरजेचे असते.

आल्याची लागवड करत असताना फुगलेल्या डोळ्यांचे मोठा पासून करत असताना अंदाजे त्या आल्याचे वजन 25 ते 30 ग्रॅम वजनाचे असावे त्या आल्याच्या 2 ते 3 दोळे असावे रोख किंवा बुरशीनाशक नसावें.

अद्रक लागवडीसाठी पुर्वमाश्यागात काय करावी 

शेतकरी मित्रांनो आपण आल्याची लागवड करत असाल तर आल्याच्या शेतामध्ये आपल्याला पूर्वमशागत चांगल्या प्रकारे करणे गरजेचे असते तर शेतीची मशागत कशी करायची तर शेतीची मशागत करत असताना उभी-आडवी खोल नांगरट करून घेणे गरजेचे असते

तसेच नांगरटी करून 15 ते 20 दिवस जमीन तपणी पडू द्यायची असते जमिन तपणी पडल्यानंतर जमिनीमध्ये जे ढेकळे आपल्या बैलाच्या वखराच्या साह्याने किंवा ट्रॅक्टरचा रोटाव्हेटरच्या साह्याने फोडून घेणे गरजेचे असतेआले खत नियोजन pdf जमिनीमध्ये कमीत कमी 30 ते 35 गाड्या शेणखत चांगले कुजलेले वापरावे

अद्रक लागवड कशी करावी 

आल्याची लागवड सपाट वाक्यावर व रुंद वरंबा पद्धत किंवा सरी पद्धतीने करतात मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात लागवड केल्यास उत्पादनात वाढ होते वाफे पद्धतीने 2×1मीटर किंवा 1.5 ×3 मिटर आकाराचा वाफ्यावर (Adrak Lagvad Mahiti Marathi) लागवड करावीआले मराठी माहिती आपण चांगल्या प्रकारे लागवड केल्यास आपल्याला चांगले उत्पादन होते तर आपण ठिबकच्या साह्याने किंवा पाठ सरीच्या पाण्याच्या साह्याने आपण आल्याची लागवड करू शकतो ठिबक सिंचनाच्या द्वारे बेडवर आपण आल्याची लागवड केली तर आपल्याला चांगल्या (Adrak Lagvad Mahiti Marathi) प्रकारे उत्पादन मिळते.


📢 कुसुम सोलर पंप 100% अनुदान योजना २०२२ सुरु :- येथे पहा 

📢 नवीन विहीर अनुदान योजना २०२२ सुरु :- येथे पहा 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!