About Us

नमस्कार सर्वाना, ही वेबसाईट आपल्या शेतकरी बांधवाना रोजचे बाजारभाव,शेती विषयक कायदे, शेतकरी योजना, अश्या विविध माहिती देण्याच्या हेतूने तयार केला आहे. contact at shetkariyojanapatil@gmail.com

Back to top button
error: Content is protected !!