Aajcha Kanda Market Rate | सोयाबीन बाजार भाव आजचा | आजचा हरभरा भाव

Aajcha Kanda Market Rate: नमस्कार सर्वांना राज्यातील सोयाबीन, कांदा, हरभरा, उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अतिशय मोठी आनंदाची बातमी आहे. खासकरून सोयाबीन, कांदा, हरभरा,  उत्पादक शेतकऱ्या सोयाबीन, कांदा, हरभरा, दररोज दरामध्ये फरक किंवा दर पोहोचली आहे. तर अशाच सोयाबीन  बाजारभाव बद्दल आजच्या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत.

Aajcha Kanda Market Rate

की राज्यातील सर्व बाजार समितीतील कोणत्या. बाजार समितीत सर्वधिक सोयाबीन बाजार भाव मिळाला आहे. आणि सर्वात कमी हा सोयाबीन, कांदा, हरभरा, बाजारभाव कुठे मिळाला आहे. ही संपूर्ण माहिती आजच्या लेखात जाणून घेणार आहोत. तर हा लेख संपूर्ण वाचा आणि इतर शेतकरी मित्रांना देखील शेअर करायला (Aajcha Kanda Market Rate) विसरू नका.

आजचा कांदा बाजार भाव 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 1560 700 1800 1200
औरंगाबाद क्विंटल 1144 150 1350 750
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8089 1000 1700 1350
खेड-चाकण क्विंटल 300 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 77 1200 1500 1350
राहता क्विंटल 7378 300 1600 1150
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 4754 1100 1750 1400
कराड हालवा क्विंटल 174 200 1600 1600
नागपूर लाल क्विंटल 700 900 1400 1275
भुसावळ लाल क्विंटल 33 1000 1000 1000
पुणे लोकल क्विंटल 5259 600 1700 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1000 1400 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 239 400 1200 800
जामखेड लोकल क्विंटल 256 100 1700 900
कामठी लोकल क्विंटल 6 1000 1600 1400
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1400 1800 1600
नागपूर पांढरा क्विंटल 700 900 1400 1275
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 247 1200 1500 1400
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 5000 250 1325 1050
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 12000 301 1475 1140
अकोले उन्हाळी क्विंटल 863 125 1700 1400
कळवण उन्हाळी क्विंटल 14300 300 1615 1301
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 1800 200 1200 1000
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 6200 600 1469 1050
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4000 300 1421 1150
देवळा उन्हाळी क्विंटल 7050 200 1480 1250

सोयाबीन बजार भाव आजचा 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/07/2022
कारंजा क्विंटल 850 5810 6240 6125
तुळजापूर क्विंटल 185 6000 6150 6100
राहता क्विंटल 11 6100 6240 6175
अमरावती लोकल क्विंटल 690 5850 6230 6040
नागपूर लोकल क्विंटल 486 5500 6230 6048
हिंगोली लोकल क्विंटल 210 5800 6210 6005
मेहकर लोकल क्विंटल 390 5800 6300 6250
अकोला पिवळा क्विंटल 769 5225 6275 5930
मालेगाव पिवळा क्विंटल 1 5850 5850 5850
चिखली पिवळा क्विंटल 215 5600 6200 5900
बीड पिवळा क्विंटल 58 5500 6091 5958
वाशीम पिवळा क्विंटल 1500 5700 6201 6000
पैठण पिवळा क्विंटल 6 6202 6202 6202
भोकर पिवळा क्विंटल 1 5500 5825 5662
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 20 6200 6500 6300
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 8 5700 6000 6000
नांदगाव पिवळा क्विंटल 3 5950 6081 6001
उमरगा पिवळा क्विंटल 11 6150 6150 6150
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 152 5500 6150 6000
आजचा हरभरा बाजार भाव
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/07/2022
पुणे क्विंटल 29 5100 5400 5250
दोंडाईचा क्विंटल 164 3475 3900 3651
पैठण क्विंटल 4 3691 3691 3691
चाळीसगाव क्विंटल 8 3972 4051 4000
भोकर क्विंटल 56 4200 4352 4276
हिंगोली क्विंटल 100 4155 4555 4355
कारंजा क्विंटल 700 4180 4570 4320
राहता क्विंटल 3 2299 2299 2299
जळगाव बोल्ड क्विंटल 173 8049 8097 8097
जळगाव चाफा क्विंटल 64 4293 4390 4390
चिखली चाफा क्विंटल 145 4150 4533 4341
वाशीम चाफा क्विंटल 1500 4200 4700 4500
अमळनेर चाफा क्विंटल 110 4211 4245 4245
उमरगा गरडा क्विंटल 4 3550 4000 3800
अकोला काबुली क्विंटल 19 6000 6750 6375
मालेगाव काट्या क्विंटल 6 3481 4860 4311
तुळजापूर काट्या क्विंटल 60 4400 4400 4400
जळगाव लाल क्विंटल 33 6146 7805 7805
बीड लाल क्विंटल 24 3891 4300 4181
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 2 4200 4200 4200
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 20 4000 4400 4200
अकोला लोकल क्विंटल 419 4000 4640 4350
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4250 4450 4350
नागपूर लोकल क्विंटल 852 4200 4602 4502
मुंबई लोकल क्विंटल 1061 5000 5400 5200
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 20 4200 4300 4250
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1 4250 4250 4250
मेहकर लोकल क्विंटल 130 4000 4500 4300
नांदगाव लोकल क्विंटल 14 3815 7800 4151
देवळा लोकल क्विंटल 1 3780 3780 3780
दुधणी लोकल क्विंटल 9 5050 5050 5050

📢 कुसुम सोलर पंप अनुदान योजना 2022 सुरु :- येथे पहा 

📢 कांदा चाळ अनुदान योजना 2022 सुरु :- येथे पहा 

Leave a Comment

close button
error: Content is protected !!