Aajcha Kanda Market Bhav | आजचा सोयाबीन बाजार भाव | हरभरा बाजार भाव

Aajcha Kanda Market Bhav | आजचा सोयाबीन बाजार भाव | हरभरा बाजार भाव

Aajcha Harbhara Market Rate

Aajcha Kanda Market Bhav : नमस्कार सर्वांना राज्यातील सोयाबीन, कांदा, हरभरा, उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अतिशय मोठी आनंदाची बातमी आहे. खासकरून सोयाबीन, कांदा, हरभरा,  उत्पादक शेतकऱ्या सोयाबीन, कांदा, हरभरा, दररोज दरामध्ये फरक किंवा दर पोहोचली आहे. तर अशाच सोयाबीन  बाजारभाव बद्दल आजच्या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत.

Aajcha Kanda Market Bhav

की राज्यातील सर्व बाजार समितीतील कोणत्या. बाजार समितीत सर्वधिक सोयाबीन बाजार भाव मिळाला आहे. आणि सर्वात कमी हा सोयाबीन, कांदा, हरभरा, बाजारभाव कुठे मिळाला आहे. ही संपूर्ण माहिती आजच्या लेखात जाणून घेणार आहोत. तर हा लेख संपूर्ण वाचा आणि इतर शेतकरी मित्रांना देखील शेअर करायला (Aajcha Kanda Market Bhav) विसरू नका.

आजचा कांदा बाजार भाव 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 1595 700 1800 1000
औरंगाबाद क्विंटल 969 500 1300 900
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7124 1000 1800 1400
खेड-चाकण क्विंटल 1000 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 100 1200 1500 1350
मंगळवेढा क्विंटल 112 400 2000 1400
कराड हालवा क्विंटल 174 200 1600 1600
अकलुज लाल क्विंटल 55 450 1500 1000
सोलापूर लाल क्विंटल 5776 100 2100 1000
जळगाव लाल क्विंटल 637 275 1100 725
नागपूर लाल क्विंटल 840 1200 1400 1350
भुसावळ लाल क्विंटल 15 1000 1000 1000
पुणे लोकल क्विंटल 5093 700 1700 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1000 1500 1250
वाई लोकल क्विंटल 15 700 1500 1100
कामठी लोकल क्विंटल 10 600 1400 1200
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1400 1800 1600
नागपूर पांढरा क्विंटल 700 1200 1400 1350
येवला उन्हाळी क्विंटल 12000 300 1399 1050
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 6000 200 1401 1100
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 12800 700 1501 1250
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 13000 300 1575 1250
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 750 300 1400 1250
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 250 300 1266 1150
कळवण उन्हाळी क्विंटल 5200 250 1700 1250
पैठण उन्हाळी क्विंटल 1788 400 1600 1150
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 1800 200 1241 1050
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3000 300 1437 1150
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 22000 400 1900 1450
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4310 550 1352 1150
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 1767 200 1600 1100
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5000 100 1525 1275

सोयाबीन बजार भाव आजचा 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/07/2022
उदगीर क्विंटल 650 6100 6219 6159
कारंजा क्विंटल 1500 5725 6135 5950
तुळजापूर क्विंटल 75 6000 6000 6000
अमरावती लोकल क्विंटल 2736 5800 6125 5962
नागपूर लोकल क्विंटल 340 5225 6150 5919
मेहकर लोकल क्विंटल 680 5500 6000 5800
लातूर पिवळा क्विंटल 2515 5900 6245 6100
अकोला पिवळा क्विंटल 238 5600 6195 5945
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 182 5700 5945 5822
मालेगाव पिवळा क्विंटल 26 5499 6000 5971
चिखली पिवळा क्विंटल 836 5401 6001 5701
बीड पिवळा क्विंटल 27 5736 5872 5788
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 5700 6040 5800
पैठण पिवळा क्विंटल 18 4800 5980 5771
दिग्रस पिवळा क्विंटल 32 5285 6120 6095
शेवगाव पिवळा क्विंटल 7 5650 6000 6000
गेवराई पिवळा क्विंटल 28 5651 5900 5700
परतूर पिवळा क्विंटल 24 5700 6000 5900
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 15 6200 6500 6300
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 20 5500 5900 5900
मुरुम पिवळा क्विंटल 38 5600 5900 5750
उमरगा पिवळा क्विंटल 4 5900 6000 5900
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 28 5850 6000 5950
सिंदी पिवळा क्विंटल 38 5475 5700 5590
आजचा हरभरा बाजार भाव
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/07/2022
पुणे क्विंटल 31 5250 5450 5350
दोंडाईचा क्विंटल 12 3100 5500 4000
पैठण क्विंटल 5 3681 3681 3681
चाळीसगाव क्विंटल 8 3600 4012 3980
उदगीर क्विंटल 250 4750 4811 4780
कारंजा क्विंटल 625 4225 4600 4450
चिखली चाफा क्विंटल 343 4125 4500 4312
दिग्रस चाफा क्विंटल 140 4235 4695 4495
उमरगा गरडा क्विंटल 3 3350 4200 4100
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 7000 6000
जळगाव काबुली क्विंटल 10 6200 6400 6400
मालेगाव काट्या क्विंटल 6 4026 4160 4112
तुळजापूर काट्या क्विंटल 45 4400 4400 4400
लातूर लाल क्विंटल 1196 4011 4951 4850
जळगाव लाल क्विंटल 5 3950 4200 4200
बीड लाल क्विंटल 14 3699 4275 4093
शेवगाव लाल क्विंटल 20 3500 4300 4300
मुरुम लाल क्विंटल 8 4250 4400 4325
अकोला लोकल क्विंटल 335 4155 4665 4515
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4300 4450 4375
यवतमाळ लोकल क्विंटल 271 4000 4640 4320
नागपूर लोकल क्विंटल 368 4300 4658 4479
मुंबई लोकल क्विंटल 569 5000 5400 5200
गेवराई लोकल क्विंटल 26 3850 4361 4225
परतूर लोकल क्विंटल 6 4250 4351 4320
मेहकर लोकल क्विंटल 220 4000 4565 4300
परांडा लोकल क्विंटल 1 4200 4200 4200
चांदूर-रल्वे. लोकल क्विंटल 13 4270 4325 4305
सिंदी लोकल क्विंटल 86 4020 4600 4450
देवळा लोकल क्विंटल 1 4000 4600 4600
दुधणी लोकल क्विंटल 100 4500 5110 5000

📢 कुसुम सोलर पंप अनुदान योजना 2022 सुरु :- येथे पहा 

📢 कांदा चाळ अनुदान योजना 2022 सुरु :- येथे पहा 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!