Aajcha Harbhara Market Rate | कांदा बाजार भाव आजचा | सोयाबीन बाजार भाव

Aajcha Harbhara Market Rate: नमस्कार सर्वांना राज्यातील सोयाबीन, कांदा, हरभरा, उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अतिशय मोठी आनंदाची बातमी आहे. खासकरून सोयाबीन, कांदा, हरभरा,  उत्पादक शेतकऱ्या सोयाबीन, कांदा, हरभरा, दररोज दरामध्ये फरक किंवा दर पोहोचली आहे. तर अशाच सोयाबीन  बाजारभाव बद्दल आजच्या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत.

Aajcha Harbhara Market Rate

की राज्यातील सर्व बाजार समितीतील कोणत्या. बाजार समितीत सर्वधिक सोयाबीन बाजार भाव मिळाला आहे. आणि सर्वात कमी हा सोयाबीन, कांदा, हरभरा, बाजारभाव कुठे मिळाला आहे. ही संपूर्ण माहिती आजच्या लेखात जाणून घेणार आहोत. तर हा लेख संपूर्ण वाचा आणि इतर शेतकरी मित्रांना देखील शेअर करायला (Aajcha Harbhara Market Rate ) विसरू नका.

आजचा कांदा बाजार भाव 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 1980 700 1900 1200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10971 1000 1700 1350
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 57 1350 1400 1350
सातारा क्विंटल 86 1200 1500 1350
मंगळवेढा क्विंटल 93 200 1700 1510
धुळे लाल क्विंटल 488 100 1100 800
जळगाव लाल क्विंटल 890 375 1125 725
नागपूर लाल क्विंटल 840 1100 1500 1400
पेन लाल क्विंटल 441 1500 1700 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1670 300 1800 1050
पुणे लोकल क्विंटल 5697 700 1800 1250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1300 1500 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 345 400 1400 900
कामठी लोकल क्विंटल 10 1000 2000 1800
शेवगाव नं. १ नग 1900 1300 1700 1300
शेवगाव नं. २ नग 2210 900 1200 1200
शेवगाव नं. ३ नग 1879 200 800 800
नागपूर पांढरा क्विंटल 700 1100 1400 1325
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 8384 501 1801 1301
कळवण उन्हाळी क्विंटल 8500 250 1615 1251
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 1100 200 1186 1070
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 4200 600 1550 1000
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1200 200 1351 1050
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 17000 350 1660 1350
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3451 400 1271 1075
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 19 1100 1267 1251

सोयाबीन बजार भाव आजचा 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/07/2022
कारंजा क्विंटल 3800 5850 6280 6050
रिसोड क्विंटल 1300 5670 6375 6025
तुळजापूर क्विंटल 115 6000 6200 6100
मोर्शी क्विंटल 100 5800 6900 6350
राहता क्विंटल 11 6100 6192 6150
धुळे हायब्रीड क्विंटल 16 5700 5700 5700
अमरावती लोकल क्विंटल 1800 5900 6325 6112
नागपूर लोकल क्विंटल 313 5100 6165 5899
हिंगोली लोकल क्विंटल 230 5900 6335 6117
मेहकर लोकल क्विंटल 710 5600 6400 6100
ताडकळस नं. १ क्विंटल 45 6000 6311 6100
लातूर पिवळा क्विंटल 3767 6000 6456 6350
अकोला पिवळा क्विंटल 1256 5000 6145 5900
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 155 5800 6340 6070
चिखली पिवळा क्विंटल 330 5760 6250 6005
बीड पिवळा क्विंटल 74 5802 6101 6030
जिंतूर पिवळा क्विंटल 156 6199 6321 6200
दिग्रस पिवळा क्विंटल 50 5750 6300 6235
जामखेड पिवळा क्विंटल 19 5000 5800 5400
गेवराई पिवळा क्विंटल 55 5700 6059 6000
परतूर पिवळा नग 3 5300 5926 5550
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 15 5500 6050 6000
नांदगाव पिवळा क्विंटल 14 5897 5899 5898
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 34 5600 6400 6200
मुरुम पिवळा क्विंटल 80 6071 6190 6131
उमरगा पिवळा क्विंटल 2 6000 6151 6100
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 42 5700 6400 6225
आजचा हरभरा बाजार भाव
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/07/2022
पुणे क्विंटल 34 5350 5500 5425
दोंडाईचा क्विंटल 28 3500 5500 4500
चाळीसगाव क्विंटल 8 3800 4118 4046
कारंजा क्विंटल 850 4210 4585 4450
रिसोड क्विंटल 800 4420 4770 4600
मंगळवेढा क्विंटल 25 4000 4700 4310
मोर्शी क्विंटल 200 4500 4630 4565
राहता क्विंटल 2 4300 4300 4300
चिखली चाफा क्विंटल 210 4111 4761 4436
अमळनेर चाफा क्विंटल 150 3700 3800 3800
दिग्रस चाफा क्विंटल 96 4285 4750 4685
उमरगा गरडा क्विंटल 3 3801 4400 4200
सोनपेठ गरडा क्विंटल 5 4299 4551 4400
धुळे हायब्रीड क्विंटल 10 3830 3900 3900
अक्कलकोट काट्या क्विंटल 6 4000 4000 4000
जामखेड काट्या क्विंटल 11 3500 4200 3850
तुळजापूर काट्या क्विंटल 50 4400 4400 4400
लातूर लाल क्विंटल 1739 4252 4999 4750
बीड लाल क्विंटल 10 3000 4425 3910
अकोला लोकल क्विंटल 801 4200 4705 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4250 4600 4425
यवतमाळ लोकल क्विंटल 160 4200 4770 4485
मुंबई लोकल क्विंटल 879 5000 5400 5200
जामखेड लोकल क्विंटल 7 3200 4000 3600
गेवराई लोकल क्विंटल 12 3900 4461 4150
परतूर लोकल क्विंटल 7 4160 4375 4350
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 6 3700 4355 4000
मेहकर लोकल क्विंटल 210 4200 4800 4600
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 10 4075 4471 4300
दुधणी लोकल क्विंटल 41 4600 5110 5000

📢 कुसुम सोलर पंप अनुदान योजना 2022 सुरु :- येथे पहा 

📢 कांदा चाळ अनुदान योजना 2022 सुरु :- येथे पहा 

Leave a Comment

close button
error: Content is protected !!