Aajcha Harbhara Market Bhav | आजचा कांदा बाजार भाव | सोयाबीन बाजार भाव

Aajcha Harbhara Market Bhav: नमस्कार सर्वांना राज्यातील सोयाबीन, कांदा, हरभरा, उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अतिशय मोठी आनंदाची बातमी आहे. खासकरून सोयाबीन, कांदा, हरभरा,  उत्पादक शेतकऱ्या सोयाबीन, कांदा, हरभरा, दररोज दरामध्ये फरक किंवा दर पोहोचली आहे. तर अशाच सोयाबीन  बाजारभाव बद्दल आजच्या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत.

Aajcha Harbhara Market Bhav

की राज्यातील सर्व बाजार समितीतील कोणत्या. बाजार समितीत सर्वधिक सोयाबीन बाजार भाव मिळाला आहे. आणि सर्वात कमी हा सोयाबीन, कांदा, हरभरा, बाजारभाव कुठे मिळाला आहे. ही संपूर्ण माहिती आजच्या लेखात जाणून घेणार आहोत. तर हा लेख संपूर्ण वाचा आणि इतर शेतकरी मित्रांना देखील शेअर करायला (Aajcha Harbhara Market Bhav ) विसरू नका.

आजचा कांदा बाजार भाव 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 1074 700 1700 1200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7674 1200 1800 1500
खेड-चाकण क्विंटल 1000 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 155 1000 1500 1250
सोलापूर लाल क्विंटल 6515 100 2100 1000
धुळे लाल क्विंटल 1451 100 1050 800
पंढरपूर लाल क्विंटल 104 200 1500 1000
पुणे लोकल क्विंटल 5124 600 1600 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 1200 1400 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1100 1400 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 220 400 1300 850
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 100 1300 1500 1400
येवला उन्हाळी क्विंटल 5000 300 1303 1050
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 14400 500 1800 1250
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 6573 700 1750 1200
कळवण उन्हाळी क्विंटल 16200 250 1610 1251
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 2000 200 1200 1050
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 6200 700 1532 1180
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3500 300 1448 1250
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 213 1201 1451 1350
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 6774 300 1500 1100
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5550 50 1500 1250

सोयाबीन बजार भाव आजचा 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/07/2022
कारंजा क्विंटल 2200 5725 6125 5980
तुळजापूर क्विंटल 160 5800 6000 5900
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 5655 5655 5655
सोलापूर लोकल क्विंटल 73 5100 6115 6000
नागपूर लोकल क्विंटल 257 5000 5766 5575
हिंगोली लोकल क्विंटल 355 5600 5950 5775
मेहकर लोकल क्विंटल 550 5500 6145 5900
परतूर पांढरा क्विंटल 50 5701 5950 5941
लातूर पिवळा क्विंटल 3272 5700 6241 6100
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 3 6021 6021 6021
अकोला पिवळा क्विंटल 1148 5000 6145 5895
चिखली पिवळा क्विंटल 1075 5500 5940 5720
बीड पिवळा क्विंटल 10 5751 5898 5824
पैठण पिवळा क्विंटल 1 5575 5575 5575
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 306 4200 6050 5700
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 3 5001 5454 5100
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 186 5650 5750 5700
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 20 4600 5900 5900
निलंगा पिवळा क्विंटल 49 5700 6170 6000
मुरुम पिवळा क्विंटल 46 5692 5942 5817
सेनगाव पिवळा क्विंटल 40 5500 6000 5800
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 319 5000 5850 5400
आजचा हरभरा बाजार भाव
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/07/2022
पुणे क्विंटल 30 5300 5500 5400
पैठण क्विंटल 6 3990 3990 3990
चाळीसगाव क्विंटल 4 3200 4000 3600
हिंगोली क्विंटल 199 4230 4631 4430
कारंजा क्विंटल 720 4220 4555 4410
जळगाव चाफा क्विंटल 19 4000 4000 4000
चिखली चाफा क्विंटल 889 4100 4500 4300
धामणगाव -रेल्वे चाफा क्विंटल 751 4165 4540 4400
अमळनेर चाफा क्विंटल 200 4326 4331 4331
धुळे हायब्रीड क्विंटल 23 3300 4040 3750
तुळजापूर काट्या क्विंटल 60 4400 4400 4400
लातूर लाल क्विंटल 1486 4300 4999 4850
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 7 3800 3800 3800
बीड लाल क्विंटल 9 3400 4300 3916
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 121 4100 4400 4250
दौंड लाल क्विंटल 1 4351 4351 4351
निलंगा लाल क्विंटल 22 4326 4675 4400
मुरुम लाल क्विंटल 25 4000 4567 4284
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 115 4000 4480 4200
अकोला लोकल क्विंटल 601 4000 4670 4350
नागपूर लोकल क्विंटल 483 4300 4760 4625
मुंबई लोकल क्विंटल 1252 5000 5400 5200
परतूर लोकल क्विंटल 3 4000 4400 4366
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 2 3800 4200 4200
मेहकर लोकल क्विंटल 240 4200 4665 4400
दुधणी लोकल क्विंटल 35 4935 5075 5005

📢 कुसुम सोलर पंप अनुदान योजना 2022 सुरु :- येथे पहा 

📢 कांदा चाळ अनुदान योजना 2022 सुरु :- येथे पहा 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!