Aajcha Harbhara Bhav | आजचा हरभरा बाजार भाव | हरभरा बाजार भाव आजचे

Aajcha Harbhara Bhav | आजचा हरभरा बाजार भाव | हरभरा बाजार भाव आजचे

Aajcha Harbhara Bhav

 Aajcha Harbhara Bhav : नमस्कार सर्वांना राज्यातील हरभरा  उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अतिशय मोठी आनंदाची बातमी आहे. खासकरून हरभरा   उत्पादक शेतकऱ्या हरभरा  ही आनंददायी तसेच फायदेशीर ठरत आहे. कारण हरभरा दररोज दरामध्ये फरक किंवा दर पोहोचली आहे. तर अशाच हरभरा  बाजारभाव बद्दल आजच्या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत. की राज्यातील सर्व बाजार समितीतील कोणत्या. बाजार समितीत सर्वधिक हरभरा  बाजार भाव मिळाला आहे. आणि सर्वात कमी हा हरभरा बाजारभाव कुठे मिळाला आहे. ही संपूर्ण माहिती आजच्या लेखात जाणून घेणार आहोत. तर हा लेख संपूर्ण वाचा आणि इतर शेतकरी मित्रांना देखील शेअर करायला विसरू नका.

 Aajcha Harbhara Bhav | आजचा हरभरा बाजार भाव 2022 |  हरभरा भाव 2022 | आजचा हरभरा बाजार भाव | आजचा हरभरा भाव

आजचा हरभरा बाजार भाव

आजचा हरभरा बाजार भाव  जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/04/2022

आजचा हरभरा बाजार भाव पुणे

क्विंटल 34 5500 5900 5700
दोंडाईचा क्विंटल 1163 4000 7651 6851
संगमनेर क्विंटल 3 4 400 4400 4400
भोकर क्विंटल 312 3000 4500 3750

आजचा हरभरा बाजार भाव हिंगोली

क्विंटल 700 4355 4700 4527
कारंजा क्विंटल 5500 4220 4575 4450
परळी-वैजनाथ क्विंटल 250 4411 4450 4425
राहता क्विंटल 20 4500 4531 4515
चिखली चाफा क्विंटल 960 4300 4502 4401
पंढरपूर चाफा क्विंटल 19 4450 4551 4551
वाशीम चाफा क्विंटल 3000 4200 4670 4500

आजचा हरभरा बाजार भाव मलकापूर

चाफा क्विंटल 450 3820 4660 4525
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 73 4460 6360 4525
अकोला काबुली क्विंटल 15 7 500 7500 7500
तुळजापूर काट्या क्विंटल 110 4 500 4500 4500
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 143 4300 4400 4350
आजचा हरभरा बाजार भाव जिंतूर
लाल क्विंटल 483 4400 4551 4450
शेवगाव लाल क्विंटल 35 4400 4550 4550
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 10 4 600 4600 4600
औसा लाल क्विंटल 797 4450 4651 4604
मुरुम लाल क्विंटल 189 4201 4852 4527
उमरखेड लाल क्विंटल 290 4400 4500 4450
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 100 4400 4500 4450
बोरी लाल क्विंटल 25 4475 4500 4500
आजचा हरभरा बाजार भाव अकोला
लोकल क्विंटल 1833 4000 4890 4580
अमरावती लोकल क्विंटल 1418 4600 4850 4725
यवतमाळ लोकल क्विंटल 681 4000 4645 4322
नागपूर लोकल क्विंटल 4877 4150 4620 4503
मुंबई लोकल क्विंटल 1303 5200 5700 5500
आजचा हरभरा बाजार भाव मुर्तीजापूर
लोकल नग 2510 4450 4770 4655
परतूर लोकल क्विंटल 91 4400 4600 4546
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 50 4300 4500 4400
मेहकर लोकल क्विंटल 530 4000 4595 4300
परांडा लोकल क्विंटल 7 4450 4500 4450
सेनगाव लोकल क्विंटल 40 4200 4500 4400
आष्टी-जालना लोकल क्विंटल 4 4370 4430 4430
ताडकळस नं. १ क्विंटल 7 4 400 4400 4400
आजचा हरभरा बाजार भाव गंगाखेड
पिवळा क्विंटल 3 4400 4500 4400

📢 महत्वाची सूचना :- शेतकरी बांधवांनो आपला कोणताही शेतमाल बाजारात येण्यापूर्वी किंवा. घेऊन जाण्यापूर्वी बाजार समिती येथे संपर्क करून आपला शेतमाल बाजारात (Aajcha Harbhara Bhav) नेवा कारण बाजार भाव दररोज कमी. किंवा जास्त होत असतात.

📢 शेत जमीन अनुदान योजना :- येथे पहा 

📢कुसुम सोलर पंप येजना :- येथे पहा 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!